Nahajate se tukaj

ZUPŠ

Ljubljana, 02/05/2018 - 18:30
genericsou_3.png

 

ZUPŠ

V oktobru 2017 se je ŠOU v Ljubljani zavzemal za sprejetje Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), s katerim so se spremenile in dopolnile določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, Zakona o štipendiranju, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o visokem šolstvu. Vse te spremembe so poskrbele za še bolj urejen položaj študentov v Sloveniji.

Nekaj glavnih sprememb:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju

V zakonu o zdravstvenem zavarovanju se je spremenilo to, da je študent namesto do 26. leta, lahko zdravstveno zavarovan kot družinski član do konca študijskega leta, v katerem dopolni 26 let. To pomeni, da se ta možnost zdravstvenega zavarovanja za študente prestavi do konca šolanja, kar študentom olajša plačevanje zdravstvenega zavarovanja

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane

Največja sprememba v tem zakonu se je zgodila v premiku ure koriščenja subvencioniranih obrokov. Študenti sedaj lahko študentske bone koristijo od 8.00 ure do 21.00 ure.