Nahajate se tukaj

Doktorski študij

Ljubljana, 19/04/2018 - 18:30
ali_ve-_doktor-02.png

DOKTORSKI ŠTUDIJ

ŠOU v Ljubljani si prizadeva, da bi bil doktorski študij v čim večji meri stalno in stabilno (so)financiran ter dostopen vsem kandidatom pod enakimi finančnimi pogoji. Želimo si, da bi imeli vsi kandidati enako visoke šolnine, oz. jih ob zadostnem obsegu financiranja ne bi bilo, ob tem pa bi lahko prejeli tudi finančno dotacijo za kritje življenskih stroškov. Zagovarjamo, da mora država zagotoviti finančno enako dostopnost doktorskega študija vsem kandidatom, ne glede na področje študija oz. raziskovanja, to pa je mogoče le s ponovno uvedbo koncepta normirane šolnine in uvedbo (so)financiranja na način, da država v celoti financira razliko od zneska normirane šolnine na programih, ki so finančno zahtevnejši. Menimo, da (so)financiranje šolnin in višina (so)financiranja mora biti znana za vsako študijsko leto vnaprej, in sicer še pred iztekom roka, ki je določen za vpis kandidatov. Kandidati morajo imeti pred vpisom nedvoumno informacijo o tem, ali bo njihov študij (so)financiran in v kolikšnem obsegu.