Nahajate se tukaj

Osebna izkaznica

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese in pravice študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih zavodov, članov ŠOU v Ljubljani. Zavzema se za kakovosten študij, z organizacijo številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih ter zabavnih dogodkov pa skrbi za raznovrstnost in kakovost obštudijskega življenja.
 

ŠOU v Ljubljani je stanovska organizacija vseh študentov ljubljanske univerze s kolektivnim članstvom, deluje pa po načelih parlamentarne demokracije. Najvišje zakonodajno telo je študentski zbor, v katerem so predstavniki posameznih fakultet, ki so izbrani na dvoletnih študentskih volitvah. Študentski zbor izvoli predsedstvo, ki ga skupaj s šestimi vodji resorjev vodi predsednik.
 

ŠOU v Ljubljani zastopata:

predsednik: Klemen Petek

direktor: Andrej Klasinc
 

Poslanstvo ŠOU v Ljubljani je zastopanje interesov in pravic študentov ter zavzemanje za njihovo uresničevanje, predvsem na področju izboljševanja študijskih razmer in socialnih razmer študentov, ki študirajo na članicah ŠOU v Ljubljani. Namen ŠOU v Ljubljani je na demokratičen način strukturirati stališča do različnih družbenih in študentskih vprašanj ter voditi študentsko politiko na področjih, ki so pomembna za študentsko javnost. Poleg tega se ŠOU v Ljubljani ukvarja tudi z izvajanjem interesnih in obštudijskih dejavnosti ter skrbi za pestro študentsko življenje študentov v Ljubljani.
 

Vrednote, ki jim organizacija pri svojem delovanju sledi, so naslednje:

KRITIČNOST

TRANSPARENTNOST

INOVATIVNOST

DEMOKRATIČNOST

NAPREDEK

 

OSNOVNI PODATKI
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani)

Pivovarniška 6

1000 Ljubljana

Slovenija

 

matična številka: 5133734

davčna številka: 55049745

identifikacijska številka za DDV: SI 55049745

transakcijski račun: SI56 02010-0018933202