Nahajate se tukaj

Logotipi

 

Osnova logotipa ŠOU v Ljubljani so trije stebri v ŠOU barvah: rdeči, modri in zeleni. Logotip obstaja v več verzijah: brez naziva, s skrajšanim nazivom in s polnim uradnim nazivom. Obstajajo tri verzije logotipa: značka brez naziva, logotip s skrajšanim nazivom in logotip z uradnim polnim nazivom. Nasveti za izbiro posamezne verzije so opisani spodaj, pri tem pa je potrebno poudariti, da je izbira odvisna tudi od avtorjeve lastne presoje, katera različica je najbolj primerna v posameznem kontekstu.

Logotip s polnim nazivom Študentska organizacija Univerze v Ljubljani se uporablja v primerih formalne komunikacije, kot so uradni dokumenti, kuverte, dopisni listi, sklici in zapisniki sej, poročila, ipd. Logotip s tremi stebri brez naziva (značka) se uporablja za splošno znamčenje promocijskih materialov (npr. darilne vrečke, kemični svinčniki, nalepke) ter v primerih, ko je že iz konteksta razvidno, da gre za komunikacijo povezano s ŠOU v Ljubljani (npr. spletna stran ŠOU v Ljubljani, profilna slika na družabnih omrežjih ŠOU v Ljubljani, znamčenje fotografij na družbenih omrežjih, ipd.).

Logotip s skrajšanim nazivom ŠOU v Ljubljani se uporablja v neformalni in srednje formalni komunikaciji oziroma v vseh primerih, ko uporabnik presodi, da je poleg same značke potrebno poudariti še ime organizacije, vendar ne gre za striktno formalno rabo. Uporablja se, na primer, na transparentih, plakatih, letakih in drugih tiskanih promocijskih materialih, spletnih oglasnih pasicah, nekaterih oznamčenih promocijskih materialih (vžigalniki, majice, bunde, ipd.). Prav tako se ta oblika uporablja na vseh komunikacijskih kanalih zavodov in drugih partnerjev ŠOU v Ljubljani, kot so na primer društva, ki se financirajo iz proračuna ŠOU v Ljubljani ali dogodki in projekti, kjer ŠOU v Ljubljani nastopa kot partner ali sponzor.

V primeru logotipa s kratico ŠOU v Ljubljani sta možna tako pokončna kot ležeča verzija. Uporaba ene ali druge verzije je odvisna od postavitve preostalih grafičnih elementov: če so preostali elementi v vodoravni liniji, se uporabi ležeč logotip; če so v vertikalni liniji, se uporabi pokončen logotip.

V priponki najdete Knjižico z navodili za uporabo celostne grafične podobe ŠOU v Ljubljani. V njej najdete osnovna navodila za uporabo logotipa v različnih kontekstih ter primere promocijskega materiala in drugih dokumentov, s katerimi organizacija vizualno komunicira svojo identiteto. Izredno pomembno je, da se posamezni elementi prenovljene celostne grafične podobe uporabljajo konsistentno in v skladu z navodili, saj zgolj usklajena raba vizualnih sredstev komuniciranja omogoča jasno izražanje identitete ŠOU v Ljubljani.