Nahajate se tukaj

Študentski zbor

Študentski zbor (ŠZ) ŠOU v Ljubljani je najvišje zakonodajno telo ŠOU v Ljubljani. Sestavlja ga 43 študentskih poslancev, ki so predstavniki 29 višješolskih in visokošolskih zavodov, ki sodijo pod okrilje ŠOU v Ljubljani, in so za mandatno obdobje dveh let izvoljeni na študentskih volitvah. ŠZ ŠOU v Ljubljani med študijskim letom običajno zaseda do štirikrat na mesec, njegovo delovanje pa urejajo Statut ŠOU v Ljubljani, Poslovnik ŠZ ŠOU v Ljubljani in Pravilnik o delovnih telesih ŠZ ŠOU v Ljubljani. ŠZ ŠOU v Ljubljani vodi predsednik, administrativne zadeve pa ureja tajnica. Študentski poslanci delujejo v šestih (6) delovnih telesih (DT) - DT za študijsko problematiko in mednarodno sodelovanje, DT za socialo in zdravstvo, DT za obštudijske dejavnosti, druge stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani in resor ŠOVZ, DT za pripravo aktov, DT za področje ŠOS in družbeno-aktualne problematike v RS, DT za spremljanje dela zavodov ŠOU v Ljubljani in drugih pravnih oseb, katerih (so)ustanovitelj je ŠOU v Ljubljani - , prav tako lahko v okviru ŠZ ŠOU v Ljubljani oblikujejo poslanske klube. ŠZ ŠOU v Ljubljani je tudi sestavni del Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

Pretekli predsedniki študentskega zbora:

Ajas Midžan, PF (2018-2020)

Gregor Tim Grünfeld, PF (2016-2018)

Tilen Gorenšek, FDV (2014-2016)

Boris Cesar, FF (2012-2014)

Rok Hodej, PF (2010-2012)

Damjan Vinko, BF (2008-2010)

Aleš Florjančič, FŠ (2006-2008)

Tadej Muhič, FS (2004-2006)

Študentske volitve

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je demokratično organizirana skupnost študentk in študentov. Člani te skupnosti so vsi študentje in zato lahko pri njenem delovanju sodelujejo aktivno - tako da so vpeti v njeno organizacijsko strukturo prek različnih organov in projektov, ali pa pasivno - tako da so njeni zunanji kritiki oziroma komentatorji. Z vidika večje politične participacije mladih in vpetosti v sfero civilne družbe so študentske volitve izrednega pomena za demokratični ustroj organizacije, saj zagotavljajo sodelovanje vseh pri upravljanju zanje pomembnih zadev. Študentke in študentje lahko na volitvah sodelujejo tako da kandidirajo ali pa tako da uresničijo svojo aktivno volilno pravico, volijo za njim primerne kandidate in tako bistveno prispevajo k oblikovanju vodstva ŠOU v Ljubljani.

Študentke in študentje, volivke in volivci, na neposrednih, tajnih in splošnih volitvah volijo študentske poslance v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani ter člane posameznih Študentskih organizacij visokošolskih in višješolskih zavodov. Redne volitve se izvedejo vsaki dve (2) leti, medtem ko se nadomestne in predčasne volitve izvedejo po potrebi, ko so za to izpolnjeni z akti določeni pogoji. Volilni postopek je podrobneje urejen v Statutu ŠOU v Ljubljani, Volilnem pravilniku, Pravilniku o volilni kampanji ter v posebnih poglavjih Pravilnika o Senatu in Pravilnika o Razsodišču.