Nahajate se tukaj

Varuh študentovih pravic

Namen varuha/inje študentov pravic je poleg varovanja pravic študentk in študentov tudi pomoč in podpora študentom, ki se znajdejo v zagati in še mnogo več. Njegov/njen namen je približati ŠOU v Ljubljani slehernemu študentu/ki in mu omogočiti aktivno sodelovanje pri razvoju organizacije. Varuh/inja študentovih pravic je tako oseba, na katero se lahko študent/ka obrne, ko se v študijskih ali izvenštudijskih zadevah znajde v slepi ulici in ne zna naprej. Varuh/inja pomaga najti pravo rešitev in svetuje, kako se rešiti slepe ulice, prav tako pa se v imenu študentov/k zavzema za razvoj Študentske organizacije in opozarja na kršenje pravic študentov Univerze v Ljubljani. Namen varuha/inje je tudi zbiranje predlogov študentov/k za projekte in posredovanje idej.

 

Kdaj se obrniti na varuha?

Na varuha/injo študentovih pravic se lahko obrneš, kadar meniš, da ti je bila kršena katera izmed pravic, ki se nanašajo na status študenta: kadar imaš vprašanje v zvezi s pravicami, ki ti pripadajo, ali če v zvezi s pravicami potrebuješ nasvet in usmeritev.

Preden se obrneš na varuha/injo, poskušaj svoje zagate najprej rešiti tako, da se obrneš na pristojne institucije:

  • v zvezi s pravnim svetovanjem se obrni na Študentsko svetovalnico;
  • v zvezi s pravicami, povezanimi s študijem, se obrni na študentski svet svoje fakultete.

V kolikor imaš pobudo za razvoj organizacije ali predlog projekta, se lahko prav tako obrneš na varuha, ki te bo usmeril na pristojne ljudi.

 

Kaj lahko varuh/inja stori?

  • Glede na težavo, ki jo imaš, te usmeri na pristojne ljudi, organe ali zavode, ki ti bodo lahko pomagali,
  • ti svetuje, kako ravnati in te podpre, da boš lažje rešil svoje težave,
  • svetuje in te seznani s pravicami, ki ti kot študentu pripadajo,
  • te posluša ter posreduje tvoje predloge in pobude, vezane na ŠOU v Ljubljani, do pristojnih oseb,
  • opozarja na kršenje pravic študentov in vrši neformalni pritisk.

 

Česa varuh/inja ne more storiti:

  • Ne more kaznovati kršitelja pravic ali ga prisiliti v drugačno ravnanje,
  • ne more svetovati  v zvezi s pravicami, ki niso vezane na status študenta,
  • ne more posredovati, kadar primer že obravnava študentski svet, zavod ali organ ŠOU v Ljubljani.

 

Kako priti do varuha/inje?

Varuha lahko kontaktiraš preko elektronske pošte na naslov varuh@sou-lj.si ali se osebno oglasiš na uradnih urah v Kampusu (Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana) po predhodnem dogovoru. 

 

Vprašanja in pobude

 

Kaj je to pobuda?

Pobuda je predlog za spremembe v ŠOU v Ljubljani, ki bi pripomogle k razvoju organizacije.  Preko možnosti pobude ŠOU v Ljubljani nadaljuje svojo reorganizacijo,  začeto v letu 2014. Pobudo lahko vloži katerikoli študent, ki je član Univerze v Ljubljani.

Pobuda je prav tako predlog za projekt, ki bi ga lahko izvedel ŠOU v Ljubljani.

 

Kaj je to vprašanje?

To so vprašanja v zvezi z pravicami, ki izhajajo iz statusa študenta in prav tako vprašanja vezana na študijske in obštudijske zadeve. Odgovor varuha na vprašanje ni mišljen kot pravno svetovanje v določeni zagati, temveč kot seznanjanje s pravicami, ki izhajajo iz statusa študenta in ozaveščanje o možnostih, ki jih študent/ka pri reševanju svojih težav ima.

Slike: 
logo_varuh_final_0.png