Nahajate se tukaj

Študentski domovi

Subvencionirano bivanje študentov izvajajo Študentski domovi v Ljubljani in je urejeno v Pravilniku o subvencioniranem bivanju. Pravilnik določa, da morajo študentje, ki želijo bivati subvencionirano, izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

  1. so državljani Republike Slovenije,
  2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
  3. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
  4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  5. imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  6. niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km:

  • če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
  • če nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
  • če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

 

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Spremljevalec študenta invalida mora izpolnjevati prve tri zgoraj navedene splošne pogoje.

 

Študentje s posebnimi potrebami

Posebna pozornost je namenjena nastanitvi različnih kategorij študentov s posebnimi potrebami v študentskih domovih in po potrebi tudi njihovim spremljevalcem. V domu 5 v Rožni dolini in še v nekaterih drugih so posebne sobe za študente na vozičkih, ki so opremljene po posebnih standardih. V študentskih domovih v Ljubljani biva več kot 100 študentov s posebnimi potrebami.

 

Študentske družine

Redni stanovalci v študentskih domovih so tudi študentke in študentje, ki so že starši in redno študirajo. V študentski dom  so sprejeti pod enakimi pogoji kot drugi študentje, le da imajo na razpolago več prostora za bivanje (standard, ki upošteva tudi potrebe otroka). Plačajo ceno na stanovanjsko enoto in ne na osebo. Subvencijo dobi tudi otrok.

 

Tuji študenti

Študentski domovi so v prvi vrsti namenjeni državljanom Republike Slovenije. Že ti imajo težave s pridobitvijo subvencioniranega bivanja in čakajo na vselitev po prednostnem seznamu oziroma so na čakalni listi. A vseeno je Republika Slovenija nekaterim tujim študentom zagotovila subvencionirano bivanje, kar ureja Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji in sicer za izmenjalne štipendiste v programu CEEPUS (gre za izmenjave od 3 do največ 9 mesecev), za Slovence brez slovenskega državljanstva, ki prejemajo štipendijo javnega sklada po programu štipendij za Slovence v zamejstvi in po svetu in za izmenjevalni program EU – Erasmus. Zasebni tuji študenti žal nimajo možnosti bivanja v študentskih domovih.