Nahajate se tukaj

Subvencioniran javni prevoz

Pravico do subvencioniranega prevoza lahko uveljavljate dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivate vsaj 5 km od izobraževalne ustanove.

Osnovni namen ureditve je, da se zaradi zagotavljanja enakih možnosti in dostopnosti do izobraževanja vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje znotraj razreda oddaljenosti, omogoči nakup mesečne vozovnice javnega medkrajevnega linijskega avtobusnega in železniškega prevoza po enotni ceni. Do subvencije ste upravičeni študenti, ki niste zaposleni.

Zakon uvaja:

  • splošno subvencionirano mesečno vozovnico in
  • mesečno vozovnico za 10 voženj.

 

Cene vozovnic

 

Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje.

Subvencionirana mesečne vozovnice je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Cena subvencionirane mesečne vozovnice je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje v eno smer.

 

Razred oddaljenosti

Cena, ki jo plača upravičenec

do vključno 60 km

  20 evrov

več kot 60 do vključno 90 km

  30 evrov

več kot 90 km  

  50 evrov

 

Do nakupa vozovnice po 15 EUR, ki velja za največ 10 voženj na mesec, imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja. V vse omenjene vozovnice oz. zneske je vključena tudi mesečna vozovnica za Ljubljanski potniški promet (LPP).

 

Kdaj in kako do vozovnice?

Upravičenci lahko s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa, pri izvajalcu javnega linijskega prevoza potnikov po cesti in železnici kupite subvencionirano mesečno vozovnico. Na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu ima upravičenec pravico do brezplačne uporabe LPP.

 

Kje lahko dobiš vlogo?

Vzorec vloge je dostopen na:

 

Mesečna vozovnica LPP

V skladu z zakonom mora vsak dijak in študent za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice izpolniti Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. Navodila, kako pravilno izpolniš vlogo, najdeš v Navodilih za izpolnjevanje vloge za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. Več o šolski mesečni Urbani pa preberi tukaj.

Uporabno: Na spletni strani Ljubljanskega potniškega prometa si oglej shemo linij MPP in vozni red avtobusov, da se boš v Ljubljani lažje znašel in ne boš zamujal na predavanja!