You are here

Študij

logo-ul.jpg

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani (UL) je najstarejša in največja univerza v Sloveniji, ustanovljena je bila leta 1919.

genericsou_2.png

Študijski red

Študijski red Univerze v Ljubljani (opredeljen v Statutu UL od 127. do vključno 197.

genericsou_2.png

Vpis, prepis in izpis

Vpise, prepise in izpise opredeljujeta Zakon o visokem šolstvu in

genericsou_2.png

Posebne oblike študija

Med posebnimi oblikami študija najpogosteje srečujemo izredni, vzporedni in zaporedni študij oziroma študij diplomantov.

genericsou_2.png

Študent in status študenta

ŠTUDENT IN STATUS ŠTUDENTA