You are here

Pogosta vprašanja

Kakšne pravice ima študent?

Študenti imajo pravico, da:

  • se ob rednem napredovanju izobražuje in dokonča študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
  • lahko enkrat v času študija ponavlja letnik oz. se prepiše,
  • študira  vzporedno,
  • lahko napreduje in dokonča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Prav tako imajo študenti ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do:

  • zdravstvenega varstva,
  • subvencionirane prehrane, prevozov  in bivanja,
  • štipendiranja,
  • družinske pokojnine,
  • dela preko študentskega servisa,

in sicer v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.