You are here

Nadzorni organi

genericsou_2.png

Razsodišče

Položaj

Razsodišče Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (Razsodišče) je dvostopenjski nadzorni organ Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

genericsou_2.png

Tožilstvo

Tožilstvo ŠOU je nadzorni organ ŠOU v Ljubljani.

genericsou_2.png

Volilna komisija

Volilna komisija je izvršilni organ ŠOU v Ljubljani, ki skrbi predvsem za tehnično izvedbo volitev ter za dosledno izvajanje aktov s področja študentskih volitev ter volilnih kampanj.