Nahajate se tukaj

Volilna komisija

Volilna komisija je izvršilni organ ŠOU v Ljubljani, ki skrbi predvsem za tehnično izvedbo volitev ter za dosledno izvajanje aktov s področja študentskih volitev ter volilnih kampanj. Sestavljena je iz šestih članov ter predsednika. Ker mandat članov UO ŠOVZ (upravni odbor študentske organizacije visokošolskih zavodov) ter posledično poslancev ŠZ (študentski zbor) traja dve leti, je glavna naloga volilne komisije organizacija volitev v upravne odbore posameznih ŠOVZ. V času, ko ni volitev, pa volilna komisija tvorno sodeluje z delovnim telesom ŠZ pri pripravi aktov s področja izvedbe volitev ter s področja samih volilnih kampanj. Prav tako je naloga volilne komisije pomoč predsedniku ŠZ pri izvedbi morebitnih tajnih volitev na kateri izmed sej ŠZ. 

 

Člani volilne komisije v mandatu 2020/2022:

Predsednica VK:

Medina Čehić

 

Člani:

Gorazd Levičnik

Tim Gaberšek

Katja Kunstek

Barbara Kladnik

Nina Sraka

Sindi Mauko

E-mail:

volilna.komisija@sou-lj.si