Nahajate se tukaj

Tožilstvo

Tožilstvo ŠOU je nadzorni organ ŠOU v Ljubljani. Nadzorno funkcijo opravljajo tožilci in glavni tožilec. Število tožilcev odraža število poslanskih klubov, v imenovanje predsedniku ŠZ pa jih predlaga vsaka izmed teh poslanskih skupin, ki lahko predlaga enega kandidata v imenovanje ali v njegovo razrešitev. Tožilstvo vodi glavni tožilec, ki usklajuje delo, predstavlja Tožilstvo navzven in zagotavlja strokovnost delovanja. Glavnega tožilca z večino vseh navzočih poslancev imenuje Študentski zbor izmed kandidatov, ki jih izbere mentor Razsodišča ŠOU v Ljubljani. Za tožilca ali glavnega tožilca je lahko imenovan vsak študent visokošolskega zavoda, ki je član ŠOU v Ljubljani.

Tožilstvo izvaja nadzor nad delovanjem ŠOU v Ljubljani, nadzor nad krištvami aktov ŠOU v Ljubljani in predpisov Republike Slovenije, zadolženo je za zbiranje procesnega in dokaznega gradiva, vlaganje obtožnice in pritožbe na Razsodišče ŠOU ter izvajanje drugih nalog določenih z akti ŠOU v Ljubljani. 

 

Aktualni glavni tožilec: Kiar Istinič

Aktualni tožilci: Marike Grubar, Tjaša Slatič, Matej Jurjevič