You are here

Zdravje

sou_spletna-26.png

Zdravstveni dom za študente

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani je javni zdravstveni zavod, ki ga je Republika Slovenija ustanovila z namenom, da imajo študenti, ki študirajo v Ljubljani, celostno zdravstveno oskrbo na ene

sou_spletna-27.png

Zdravstveno zavarovanje

Študent je do 26. leta starosti zavarovan preko staršev, če ima veljaven status študenta. Za študente, ki so že dopolnili 26 let, obvezno zdravstveno zavarovanje na tej podlagi kljub veljavnemu potrdilu o šolanju ni več dopustno.