Nahajate se tukaj

Zdravstveno zavarovanje

Študent je do 26. leta starosti zavarovan preko staršev, če ima veljaven status študenta. Za študente, ki so že dopolnili 26 let, obvezno zdravstveno zavarovanje na tej podlagi kljub veljavnemu potrdilu o šolanju ni več dopustno. To pomeni, da moraš v tem primeru sam poskrbeti za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Vzpostavitev zdravstvenega zavarovanja

V Republiki Sloveniji obstaja več vrst zdravstvenih zavarovanj:

  • Obvezno zdravstveno zavarovanje
  • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
  • Zdravstveno zavarovanje v tujini
  • Nezgodno zavarovanje

Vsak državljan mora imeti sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa se izogne stroškom za doplačila, ki bi jih sicer moral plačati pri uporabi zdravstvenih storitev.  

Prijava obveznega zdravstvenega zavarovanja

Prijavo za obvezno zavarovanje je potrebno vložiti pri prijavno-odjavni službi območne enote ali izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). To narediš v občini, v kateri je sedež poslovnega subjekta, poslovne enote, obrata, podružnice, ali poslovnega prostora, kjer delo opravljaš. Če si še nezaposlen/-a, to urediš v občini stalnega prebivališča.

 

Študenti po dopolnjenem 26. letu

Za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja je najboljša in najcenejša možnost, da se prijaviš kot oseba brez prihodkov, in sicer na občini, kjer imaš stalno prebivališče. Kaj potrebuješ za prijavo, je odvisno od posamezne upravne enote, najverjetneje pa boš potrebovali izpolnjen obrazec (M1), ki ga dobiš na upravni enoti ali v knjigarnah Mladinske knjige, osebni dokument, davčno številko, potrdilo o šolanju, potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da nisi iskalec zaposlitve ter potrdilo iz Davčnega urada RS o premoženjskem stanju. Če ne izpolnjuješ pogojev za zavarovanje prek matične občine, si moraš sam/-a plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje, kar znaša 14,16 evrov na mesec.

Zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji je obvezno, plačilo predpisanega prispevka pa je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varnost (zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva, družbene pomoči). Če slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji nima nobene podlage za zavarovanje, nikogar, ki bi ga bil dolžan preživljati, niti nobenih lastnih sredstev, ga mora v zavarovanje prijaviti občina, kjer stalno biva, in ki mora tudi zanj plačati prispevek.

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Ker obvezno zdravstveno zavarovanje večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, potrebuješ dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Priporočljivo je, da ga skleneš takoj, ko po zakonu postaneš zavezanec za plačilo zdravstvenega zavarovanja.