You are here

Organiziranost

Poleg Študentske organizacije Univerze v Ljubljani v družino ŠOU v Ljubljani spadajo še njeni zavodi, stalne dejavnosti in druge pridružene entitete, ki jih ŠOU v Ljubljani vsakoletno financira iz svojega proračuna. Na spodnjem organigramu si lahko ogledate organiziranost ŠOU v Ljubljani in ŠOU družine.