Nahajate se tukaj

Razsodišče

Položaj

Razsodišče Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Razsodišče) je dvostopenjski nadzorni organ Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠOU v Ljubljani).

Položaj Razsodišča opredeljuje Statut ŠOU v Ljubljani, ki predstavlja pravno podlago za njegovo delovanje. Delo, organizacijo in pristojnosti Razsodišča podrobneje določa Pravilnik o Razsodišču, svojo notranjo organizacijo in poslovanje pa Razsodišče ureja s Poslovnikom Razsodišča.

 

Pristojnosti

Razsodišče skladno s svojimi pristojnostmi zagotavlja objektivno in neodvisno presojo delovanja vseh članic in članov organov in organizacij ŠOU v Ljubljani ter izreka sankcije kršiteljem aktov ŠOU v Ljubljani.

Razsodišče v zadevah iz splošne pristojnosti zaseda kot plenarno telo, v zadevah na prvi stopnji v malem (tričlanskem) senatu in v zadevah na drugi stopnji v velikem (petčlanskem) senatu.

 

Sestava

Razsodišče sestavlja devet članic oziroma članov Razsodišča (v nadaljevanju: član), ki jih na predlog mentorice oziroma mentorja Razsodišča (v nadaljevanju: mentor) z dvotretjinsko večino vseh poslank in poslancev izvoli Študentski zbor ŠOU v Ljubljani. Za člana je lahko izvoljen študent Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in je vpisan v najmanj tretji letnik študija ali diplomirani pravnik s statusom študenta na članici ŠOU v Ljubljani. Člani so imenovani za dobo dveh let in so lahko ponovno voljeni. Članu začne teči mandat z izvolitvijo, preneha pa mu z izvolitvijo novega člana. Predsednico oziroma predsednika Razsodišča izvolijo člani izmed sebe.

Mentor zagotavlja vestno, nepristransko in strokovno delovanje Razsodišča.

 

Sedanja sestava

Članice in člani Razsodišča

 • Patricij Maček, predsednik (datum nastopa mandata: 19. november 2015, datum nastopa funkcije predsednika: 11. april 2016)
 • Tevž Žižak, član (datum nastopa mandata: 18. junij 2015)
 • Sandra Bertoncelj, članica (datum nastopa mandata: 3. julij 2015)
 • Valentina Golobič, članica (datum nastopa mandata: 19. november 2015)
 • Anita Lulić, članica (datum nastopa mandata: 20. november 2015)
 • Jan Gantar, član (datum nastopa mandata: 12. maj 2016)
 • Maksim Gluvajić, član (datum nastopa mandata: 15. februar 2017)
 • Julijan Vuković, član (datum nastopa mandata: 15. februar 2017)
 • Nejc Širec, član (datum nastopa mandata: 15. februar 2017)

Sekretarka Razsodišča

 • Lora Briški (datum nastopa mandata: 7. november 2016)

Mentor Razsodišča

 • as. Boštjan Koritnik (datum nastopa mandata: 12. januar 2017)