Nahajate se tukaj

Razsodišče

Položaj

Razsodišče Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (Razsodišče) je dvostopenjski nadzorni organ Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Položaj Razsodišča opredeljuje Statut ŠOU v Ljubljani, ki predstavlja pravno podlago za njegovo delovanje. Delo, organizacijo in pristojnosti Razsodišča podrobneje določa Pravilnik o Razsodišču, svojo notranjo organizacijo in poslovanje pa Razsodišče ureja s Poslovnikom Razsodišča. Članice oziroma člani Razsodišča (član) pa so zavezani tudi Etičnemu kodeksu Razsodišča.

 

Pristojnosti

Razsodišče v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja objektivno in neodvisno presojo delovanja vseh članic ter članov organov in organizacij ŠOU v Ljubljani ter izreka sankcije kršiteljem aktov ŠOU v Ljubljani.

Razsodišče v zadevah iz splošne pristojnosti zaseda kot plenarno telo, v zadevah na prvi stopnji v malem (tričlanskem) senatu in v zadevah na drugi stopnji v velikem (petčlanskem) senatu.

 

Sestava

Razsodišče sestavlja devet članov Razsodišča, ki jih na predlog mentorice oziroma mentorja Razsodišča z dvotretjinsko večino vseh poslank in poslancev izvoli Študentski zbor ŠOU v Ljubljani. Za člana je lahko izvoljen študent Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je vpisan najmanj v tretji letnik študija ali diplomirani pravnik s statusom študenta na članici ŠOU v Ljubljani. Člani so imenovani za dobo dveh let in so lahko ponovno voljeni. Članu začne teči mandat z izvolitvijo, preneha pa mu z izvolitvijo novega člana. Predsednico oziroma predsednika Razsodišča izvolijo člani izmed sebe.

 

Sedanja sestava

Člani

  • Hana Šušteršič (datum nastopa mandata: 5. februar 2019, datum nastopa funkcije predsednice: 18. februar 2019)
  • Tilen Žagar, član (datum nastopa mandata: 26. oktober 2017)
  • Nejc Humar, član (datum nastopa mandata: 26. oktober 2017)
  • Matic Robida, član (datum nastopa mandata: 20. december 2018)
  • Jure Vozel, član (datum nastopa mandata: 20. december 2018)
  • Domen Antonič, član (datum nastopa mandata: 5. februar 2019)
  • Petra Bedene, članica (datum nastopa mandata: 5. februar 2019)
  • Žan Beloglavc, član (datum nastopa mandata: 5. februar 2019)

Sekretarka

Gala Andrić Rebolj (datum nastopa mandata: 18. februar 2019)