Nahajate se tukaj

UNIVERZA ŽELI PONOVNO SLUŽITI NA RAČUN ŠTUDENTOV

Ljubljana, 09/06/2017 - 09:15
stavba-big.png

 

Ljubljana, 8. junij 2017 - Na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) ostro obsojamo kratenje študentskih pravic na Univerzi v Ljubljani (UL), saj so s preteklimi odločitvami močno posegli v le te. Sporen je 128. člen Statuta UL, ki študentom odvzema pravico do brezplačnega oddajanja zaključnih del 24 mesecev po koncu zadnjega letnika.

 V četrtek, 8. junija je potekala 11. seja Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, kjer je med študentskimi poslanci potekala burna razprava glede spornih dogodkov na Univerzi v Ljubljani.

 21. aprila 2017 je Statutarna komisija Univerze v Ljubljani (UL) sprejela besedilo, ki tolmači 128. člen novega Statuta UL:

''128. člen aktualnega Statuta UL določa »Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija.«

Ob upoštevanju drugega odstavka 17. člena in 5. odstavka 7. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL se 128. člen Statuta UL tolmači tako, da se strošek diplomskega in magistrskega dela zaračuna kandidatom, ki niso plačali šolnine za študij, vendar le tistim, ki niso oddali diplomskega / magistrskega dela pred izgubo statusa.

Tolmačenje velja za študijsko leto 2017/2018.''

Potemtakem naj bi študent, ki je trenutno vpisan v zadnji letnik ali v absolventsko leto, svoje diplomsko delo moral oddati najkasneje do 30. septembra 2017, v nasprotnem primeru bi moral vse stroške opravljanja diplomskega ali magistrskega dela plačati po veljavnem ceniku UL.

Tolmačenje je sporno, ker posega v že pridobljene pravice študentov, ki so v zadnji letnik ali v absolventsko leto že vpisani in tako spreminja status omenjenih študentov, kar pa je prepovedano s 155. členom Ustave RS.

Študenti so se v zadnji letnik oz. absolventsko leto namreč vpisali ob tedaj veljavnem 20. členu Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL, v katerem pa je bilo zapisano, da se stroški NE zaračunavajo osebam, ki delo oddajo v roku 24-ih mesecev po zaključku zadnjega vpisanega letnika oziroma dodatnega letnika. Sporno je predvsem to, da se želi 128. člen s študijskim letom 2017/18 uveljaviti za vse študente, brez izjeme za študente, ki so bili v prejšnjem študijskem letu (2016/17) vpisani v zadnji ali absolventski letnik in so tako pravico do brezplačnega opravljanja diplomskega dela oz. magistrske naloge v 24 mesecih po zaključku zadnjega letnik oz. dodatnega leta že pridobili. S tem pa Statutarna komisija spreminja svojo dosedanjo prakso uveljavitve sprememb.

Sporno je tudi to, da je aktualen Statut UL začel veljati šele z 11. 2. 2017, tako so študentje, ki so pred tem računali na pravico iz 20. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL, nenadoma in popolnoma brez opozorila ostali brez nje. Tem je namreč za pisanje diplomske ali magistrske naloge nepričakovano ostalo neprimerno manj časa, kot pa bi ga imeli v kolikor do spremembe ne bi prišlo.

Zanimivo je tudi to, da se študentom višajo stroški opravljanja obveznosti na fakultetah, ko se medtem istočasno visokošolskim učiteljem občutno nižajo stroški prvih in ponovnih izvolitev v nazive.

Na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani  smo nad odločitvami  ogorčeni, saj ostro obsojamo vse odločitve, ki kratijo pravice študentov in se bomo zanje odločno borili. Izjemno dvolično se nam zdi, da želi Univerza izkoristiti vsako priložnost za to, da iz študentov iztrži dodaten zaslužek, hkrati pa študente, diplomante in magistre hvali in poudarja kvaliteto študija na Univerzi v Ljubljani. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se bo ponovno sestal prihodnji teden, kjer bodo problematiko še podrobneje obravnavali.

Nikakor ne bomo samo opazovali kratenja osnovnih državljanskih pravic in se bomo zanje borili z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo, četudi to pomeni, da bomo primorani svoje doseči pred Univerzo.”  - Klemen Peran, predsednik ŠOU v Ljubljani.

 KONTAKT: Kaja Fikfak, Resor za komuniciranje in razvoj ŠOU v Ljubljani, 031 442 525.