Nahajate se tukaj

Razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam v letu 2020

Ljubljana, 12/08/2020 - 14:15
genericsou_3.png

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje denarno pomoč, namenjeno študentskim družinam, s katerim želimo reševati trenutne socialne stiske študentskih družin, pomagati študentskim družinam, ki so v težji socialni situaciji oz. so izpostavljeni finančnim ali podobnim stiskam; prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja. Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani, ter uresničevati socialno politiko ŠOU v Ljubljani.

Sredstva za denarno pomoč po tem razpisu so pridobljena iz naslova Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, katere redno delovanje omogoča njen ustanovitelj – Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na razpisu je zagotovljenih sredstev v višini 4.000,00 €, višina pomoči študentu pa znaša 400 €.

Pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:

  • najmanj en starš ima status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju.

Na razpis se NE moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka.Ne glede na prvi odstavek, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Vloge se lahko odda najkasneje do vključno petka, 11. septembra 2020.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na koncu te objave, kjer najdete tudi obrazce za oddajo.

V Fundaciji Študentski tolar, Ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo dobro preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti k vaši vlogi za denarno pomoč.

 

Razpisno dokumentacijo lahko najdete na povezavi