Nahajate se tukaj

Razpis ŠOU v Ljubljani za sofinanciranje strokovnih aktivnosti študentov

Ljubljana, 22/02/2016 - 14:45
razpis_za_sofinanciranje.jpg

ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za sofinanciranje strokovnih aktivnosti študentov, katerega namen je povečati možnosti študentov za udeležbo na dogodkih s področja študija in dodatno motivirati študente za pripravo dogodkov s področja študija. Predmet razpisa je sofinanciranje udeležbe študentov na tekmovanjih, izobraževanjih ali usposabljanjih s področja svojega študija ter priprave dogodkov s področja svojega študija. Prijavijo se lahko vsak študent ali skupina študentov Univerze v Ljubljani, ki se želijo udeležiti ali pripraviti dogodek s področja svojega študija. Dogodek lahko študenti pripravijo v soorganizaciji s svojo fakulteto. Prijavi se lahko aktivnosti, ki bodo potekale v študijskem letu 2015/2016. Lahko se prijavi že izvedeni dogodek ali udeležbo, a je potrebno priložiti ustrezna dokazila. Rok za prijavo je do vključno 10. marca 2016 po elektronski pošti na studijska@sou-lj.si.

Okvirna višina finančnih sredstev je 2000,00 EUR. Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko prejme en prijavitelj je 500,00 EUR. Prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje in jih bo razpisna komisija ocenila kot ustrezne za sofinanciranje na razpisu, bo sofinanciran dogodek ali udeležba v odobreni višini, vendar do največ 50 % celotne vrednosti projekta.

Razpisne pogodje in več o razpisu si preberite v spodnji razpisni dokumentaciji.