Nahajate se tukaj

Priročnik o dobrih tutorskih praksah

Ljubljana, 24/04/2018 - 10:15
education-1580143_1920.jpg

Tutorstvo je oblika sistematičnega vodenja študentov (t.i. tutorandov) skozi študij, pri čemer se tutorji ne osredotočajo samo na strokovni, temveč tudi na osebnostni razvoj študentov ter na nudenje pomoči na vseh področjih, tako študijskih kot tudi obštudijskih. Tutorski sistem je prisoten skoraj na vseh članicah Univerze v Ljubljani. Odločitev o oblikah tutorstev, ki se bodo izvajala na posamezni članici, je diskrecijska pravica članice in je odvisna od potreb in želja študentov ter narave oziroma zahtevnosti študija. Vse to so poglavitni razlogi za precejšnje razlikovanje v razvitosti tutorskih sistemov na članicah Univerze.

Na Resorju za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani menimo, da bi bilo potrebno obstoječ tutorski sistem nekoliko bolj poenotiti in ga nadgraditi. V ta namen smo raziskali, kako imajo članice Univerze v Ljubljani urejen tutorski sistem. Namen naše raziskave je bil spoznati različne tutorske prakse članic ter izpostaviti tiste, ki so po našem mnenju najboljše.

Snovalci priročnika in člani resorja si želimo, da bi priročnik služil študentom in vsem sedanjim ter bodočim tutorjem tako, da bodo lahko iz njega črpali ideje za svojo tutorsko dejavnost, si med seboj pomagali in s tem tutorski sistem Univerze v Ljubljani še izboljšali in nadgradili.

Priročnik lahko najdete na povezavi.

Prijetno branje!