Nahajate se tukaj

Pomen sprejemnih izpitov pri vpisu na terciarni del izobraževanja

Ljubljana, 13/04/2017 - 20:45
classroom-2093744_960_720.jpg

Kakšno ocenjevanje bodočih študentov bi bilo po vašem mnenju najprimernejše? Svoje mnenje o pomenu sprejemnih izpitov pri vpisu na tercialrni del študija lahko izrazite z izpolnjevanjem ankete Resorja za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani. 

V zadnjem času se fakultete po Sloveniji soočajo s problemom določitve kriterija, na podlagi katerega bodo ocenjevale primernost bodočega študenta za opravljanje določenega študija. Trenutno je ureditev takšna, da večina fakultet prisega na presojo zgolj na podlagi uspeha pri maturi, nekatere dajejo večji pomen uspehu na določenih predmetih mature, druge pa zagovarjajo sprejemne izpite v kombinaciji z maturitetno oceno. Jasno je, da je možnosti več, vprašanje pa je, katera je najoptimalnejša. Ker se je v javnosti začelo vedno bolj izpostavljati omenjeno vprašanje, smo se na Resorju za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani odločili za izvedbo raziskave, v kateri bi lahko študenti izrazili svoje mnenje o tem, kakšno ocenjevanje primernosti bodočega študenta za določen študij bi bilo po njihovem najprimernejše.

Izrazi svoje mnenje s klikom na naslednjo povezavo in reši anketni vprašalnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5f7XZCoOl1y0nYRn0Xz2yHwrji0s9...

Hvala!