Nahajate se tukaj

NAGRADNA ŠTIPENDIJA za šolsko leto 2019 / 2020

Ljubljana, 25/02/2019 - 17:30
genericsou_3.png

ROTARY KLUB LJUBLJANA

razpisuje

NAGRADNO ŠTIPENDIJO za šolsko leto 2019 / 2020
za nadpovprečno nadarjene ljubljanske dijake in študente

Z nagradnimi štipendijami želimo spodbujati uspešen študij in raziskovalno ter razvojno
delo mladih v Ljubljani ali na priznanih visokošolskih ustanovah v tujini.
Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je negovanje etičnih in moralnih
načel ter razvijanje kulturnih in ustvarjalnih odnosov v slovenskem, evropskem in

mednarodnem prostoru.

Vabimo vas, da svojo prijavo, najkasneje do petka 12. APRILA 2019,

pošljete na naslov:

Rotary klub Ljubljana, Komisija za podelitev nagradne
štipendije, Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije in razpisne pogoje dobite na spletni strani Rotary kluba Ljubljana:

LINK

Prejemnik štipendije bo razglašen do petka 17. MAJA 2019 na spletni strani Rotary

kluba Ljubljana.

Svečana podelitev štipendije bo v sredo 12. JUNIJA 2019 v GH Union.

http://www.rotary-klub-lj.si/ ali v klubu, vsako sredo med 19:30 in 20:00

Edvard Škodič

Predsednik Rotary kluba Ljubljana, 2018/2019