Nahajate se tukaj

Marihuana marš

mm_0.png

Marihuana marš je tradicionalni politični shod ŠOU v Ljubljani, ki opozarja na družbene, ekonomske in zdravstvene probleme, ki so posledica prohibicije kot prevladujoče oblike regulative na področju prepovedanih drog. Shod se organizira v sklopu projekta Prohibicija slepi, ter služi predstavitvi strokovnih in političnih argumentov za odpravo prohibicije konoplje in predstavljanje alternativnih političnih rešitev.

Namen projekta je spodbujati družbeni diskurz o konoplji in (ne)smiselnosti prohibicije, nato prepričati javnost in predvsem nosilce odločanja v smotrnost dekriminalizacije konoplje ter v končni fazi doseči dekriminalizacijo konoplje v Sloveniji. V aktivnosti vključujemo zainteresirane posameznike, študentske klube, ostale nevladne organizacije ter tudi politične stranke in njihove podmladke. Temo smo izbrali zato, ker se neposredno ali posredno tiče tako večine študentov kot družbe nasploh in ker je zaradi napačne obravnave konoplje povzročeno mnogo več škode, kot jo povzroči uživanje le-te med delom populacije, ki je glavni izgovor za zgrešeno politiko države.

Letošnji, že 14. tradicionalni Marihuana marš, bo ponovno namenjen izobraževanju, informiranju in protestiranju proti škodljivim politikam na področju konoplje in kanabisa. V dvajsetem stoletju je moderna država s svojo politiko do drog – torej grobem razmejevanju na eni strani legalnih in nelegalnih na drugi, ter posebej zdravil, ustvarila razmejitveno linijo v družbenem dojemanju področja drog, ki negativno vpliva na verodostojne pristope preventive in dojemanja (ne)varnosti uživanja posameznih snovi. Izvajanje mednarodne politike na področju prepovedanih drog ni minilo brez negativnih posledic – najbolj očitna so destrukcija kohezivnosti in blagostanja družb v državah pridelovalkah, inkriminacija uživalcev drog in njih odrinjenost na družbeni rob, znatno povečani prihodki kriminalnih kartelov, znatni finančni odhodki represivnih organov brez pozitivnih učinkov. Pridelava, preprodaja in uživanje drog se znatno povečuje.

Zahtevamo:
- da se omogoči in povsem dekriminalizira posedovanje prepovedanih drog za lastno uporabo;
- da se omogoči gojenje konoplje za lastno uporabo s ciljem zmanjšati črni trg, ki je edini faktor, ki prispeva k tezi prehajanja z ene na drugo prepovedano substanco – ta ni povezana s farmakološkimi učinki droge, saj šibka korelacija obstaja le na socialni in zakonski status droge;
- na področju zmanjševanja tveganj in škode se vzpostavi podlaga za izvajanje raznovrstnih programov z že spoznanimi pozitivnimi učinki;
- snovi (primarno konoplja), za katere obstaja obsežna znanstvena dokumentacija uporabnosti v medicinske namene se prekvalificira iz prve v drugo oz. tretjo skupino prepovedanih drog in s tem omogoči pristojnim in kvalificiranim institucijam presojo o (ne)uporabnosti le-teh v zdravstvene namene;
- poglobljen razmislek o primernem sistemu državne in mednarodne regulacije substanc, ki ne temelji izključno na prepovedi.

Več o programu na: https://www.facebook.com/events/1709909055702941/ 

MARIHUANA MARŠ - 20. 4. 2018

Marihuana marš bo letos tradicionalno potekal 20. 4. na Kongresnem trgu, kjer se bo mobiliziralo množico podpornikov in s polnim trgom pokazalo, da javni interes obstaja in da ima ideja veliko družbeno težo. Pripravlja se tudi grafični prikaz opredeljenosti političnih strank do omenjenega problema, ki bo na organiziran način volilcem prikazoval, kaj zastopajo stranke, ki se bodo borile za njihove glasove na letošnjih volitvah. Nadaljuje se tudi kampanja Izrazi svoj glas, namenjena informiranju in politični mobilizaciji. V sklopu te kampanje spodbujamo ljudi k izražanju svojega menja o problematiki konoplje pri nas.

Letos je pristop bolj revolucionaren, zaradi bližajočih se državnozborskih volitev. Marihuana marš opozarja na to problematiko že vrsto let in tu vidi priložnost za dolgo pričakovani korak naprej.

Več informacij na: https://marihuanamars.si/