Nahajate se tukaj

Javna objava rezultatov prvega razpisa ŠOU v Ljubljani v letu 2016 za sofinanciranje študentskih projektov

Ljubljana, 05/07/2016 - 13:30
stiks-cover_2.png

Na javni razpis za izbor projektov študentskih društev, zvez društev in zasebnih zavodov, ki se odvijajo v obdobju med 1. junijem 2016 in 30. aprilom 2017 ter končajo najkasneje 15. maja 2017, in dopolnjujejo program ter cilje ŠOU v Ljubljani je prispelo 68 vlog. 68 vlog je bilo popolnih in pravočasno ter pravilno oddanih. Izmed slednjih jih 6 ni izpolnjevalo pogojev razpisa, 62 različnih prijav pa je bilo odobrenih za sofinanciranje.

Na razpisu je bilo za področja izobraževanja, kulture, sociale, zdravstva, t & t, mednarodnega sodelovanja in založništva razdeljenih 31.605 €.

Društva bodo preko uradnega dopisa pozvani na podpis pogodbe.