Nahajate se tukaj

Vpis v sistem

Za uporabo sistema študentske prehrane se morajo vsi študenti, ki želijo koristiti subvencionirane obroke, prijaviti v sistem. To storiš tako, da izpolniš in oddaš spletno pred-prijavo, ki jo najdeš na naslovu www.studentska-prehrana.si. Po zaključku prijave si zapiši številko prijavnice, ki se izpiše na zgornjem delu vpisnega obrazca. Brez številke prijavnice bo prijava prek spleta brezpredmetna.

Za registracijo uporabe novega sistema prehrane se nato oglasi na lokalnih točkah subvencionirane študentske prehrane (v nadaljevanju SŠP), s seboj pa prinesi:

  • številko prijavnice, ki si jo dobil/a ob spletni predprijavi,
  • dokazilo o statusu študenta (študentska izkaznica ali indeks ali originalno potrdilo o vpisu),
  • veljavni osebni dokument,
  • mobilni telefon, s katerim boš uveljavljal/a subvencijo, ali 15 EUR za nakup kartice.

Če uveljavljaš posebni status (status starša, status invalida, ...), prinesi s seboj vsa potrebna dokazila (rojstni list otroka, v primeru invalidnosti pa mnenje zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba invalid).

Ob zaključku prijave na SŠP točki prejmeš aktivacijsko kodo za dostop do spletnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja prostih subvencij na strani www.studentska-prehrana.si.