Nahajate se tukaj

Resor za študijsko problematiko

Resor za študijsko problematiko s svojim vsebinskim in raziskovalnim delom prispeva k razvoju visokošolskega sistema na Univerzi v Ljubljani in v celotnem slovenskem prostoru. Aktivno sodeluje pri oblikovanju temeljnih dokumentov Univerze v Ljubljani ter si prizadeva za ohranitev in krepitev pravic študentov. Delo resorja je tesno povezano z delom Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Poslanstvo resorja je stremeti h kakovosti visokošolskega sistema in kvalitetnejši implementaciji bolonjskega sistema. Tako resor spremlja kakovost implementacije in izvedbe bolonjskega sistema že od samega začetka, in sicer preko izvedbe raziskav ter organizacije raznih javnih dogodkov. Ekipa spremlja delo in opozarja na pomanjkljivosti pri aktualnih politikah Vlade Republike Slovenije ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V sodelovanju z vodstvom resornega ministrstva, Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS), Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Rektorsko konferenco, Direktoratom za visoko šolstvo, CMEPIUS-om ter ostalimi študentskimi organizacijami in društvi išče skupne rešitve za kakovostnejše visoko šolstvo v Sloveniji.

Resor spremlja in analizira zaposljivost mladih diplomantov in njihov prehod na trg dela. Deluje tudi na področju priprave in izobraževanj dijakov srednjih šol o študiju, načinu študija ter študijskem sistemu, obravnave pravilnikov fakultet in Univerze, vpisa ter informiranja študentov. Prav tako poudarja velik pomen izmenjav, mobilnosti in internacionalizacije naših študentov, visokošolskega ter neakademskega kadra na Univerzi.

Sodelavci na resorju si prizadevajo za digitalizacijo gradiv, potrebnih za študij na Univerzi ter promovirajo odprt dostop do znanstvenih in raziskovalnih podatkov v Sloveniji, ki bi močno olajšal delo raziskovalcem, študentom in profesorjem.

V preteklem akademskem letu je resor izvedel projekte, kot so Desetletje bolonje, Študij pred študijem, zagon portala www.studijskaliteratura.si, priprava Vodnika za študente in snemanje predavanj vidnejših slovenskih akademikov. V študijskem letu 2016/17 poleg tekočih projektov načrtuje tudi izvedbo sveta okroglih miz na temo izboljšanja doktorskega študija, vzpostavitev projekta zaposlitvena tržnica ter sodelovanje na konferenci ŠOS.

Kategorija: