Nahajate se tukaj

Resor za ŠOVZ

Resor za študentske organizacije visokošolskih zavodov (ŠOVZ) vzpostavlja mrežo študentskih organizacij visokošolskih zavodov ter zagotavlja finančno in organizacijsko pomoč pri njihovem delovanju. ŠOVZ študentskim organizacijam na visokošolskih zavodih namenja in razporeja sredstva za organiziranje in izvajanje programov interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva in informiranja. Resor v sodelovanju z drugimi resorji ŠOU v Ljubljani prek internih razpisov ŠOVZ-jem dodeljuje dotacije za izvajanje projektov.

Na vsaki fakulteti, akademiji, oz. višji ali visoki šoli Univerze v Ljubljani ter na nekaterih samostojnih visokošolskih zavodih deluje študentska organizacija visokošolskega zavoda (ŠOVZ). ŠOVZ-ji organizirajo in izvajajo programe interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva in informiranja. Ti programi so seveda namenjeni vam študentom, ki se tako lahko udeležujete najrazličnejših ekskurzij, tečajev, predavanj, rekreativnih dejavnosti in zabav  ter   drugih dogodkov in aktivnosti, ki jih organizirajo ŠOVZ-ji. 

Delovanje ŠOVZ-ja usmerja upravni odbor. Člani upravnega odbora ŠOVZ-ja so na študentskih volitvah na posameznem visokošolskem zavodu izvoljeni za obdobje dveh let. ŠOVZ vodi in zastopa predsednik, ki je hkrati tudi poslanec Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani.

Kategorija: