Nahajate se tukaj

Dijaška skupnost Ljubljana

dsl_profilna.jpg

Dijaška skupnost Ljubljana je dijaška organizacija, ki deluje na območju Mestne občine Ljubljane in občine Škofljica. Povezuje dijake in dijakinje ljubljanskih srednjih šol in gimnazij prek različnih projektov in dejavnosti. Med drugim ti projekti zajemajo podajanje dodatnih informacij na informativnih dnevih, vsakoletne maturitetne delavnice, dijaške zabave, izobraževalne delavnice in druge projekte, pri katerih se lahko dijaki ali nekaj naučijo ali pa preprosto sprostijo.

Za delovanje Dijaške skupnosti Ljubljana sta ključna dva organa. Prvi in najpomembnejši organ je parlament Dijaške skupnosti Ljubljana. Ta organ sprejema temeljne akte Dijaške skupnosti Ljubljana in voli člane upravnega odbora Dijaške skupnosti Ljubljana. Parlament sestavljajo predstavniki vseh srednjih šol in gimnazij na območju Mestne občine Ljubljana in občine Škofljica. Drugi organ je upravni odbor Dijaške skupnosti Ljubljana. Upravni odbor sestavlja pet članov izmed katerih se po izvolitvi določi predsednika in podpredsednika. Upravni odbor je zadolžen za organizacijo dijaških dogodkov in zastopanje vseh ljubljanskih dijakov. Poleg prej omenjenih organov pa v Dijaški skupnosti Ljubljana nastopata še dve funkciji, ki povezujeta Dijaško skupnost Ljubljana s krovno organizacijo Študentsko organizacijo univerze v Ljubljani. Funkciji vodje in svetovalca zasedata študenta, ki ju na to mesto imenuje predsedstvo Študentsko organizacijo univerze v Ljubljani.

Eden prednostnih ciljev Dijaške skupnosti Ljubljana je izboljšati svojo prepoznavnost. Ljubljanskim dijakom lahko Dijaška skupnost ponudi zelo veliko, zato je pomembno, da se dijaki zavedajo, da taka organizacija obstaja. V ta namen upravni odbor opravlja predstavitve po ljubljanskih srednjih šolah in gimnazijah, saj želi dijakom približati delovanje organizacije in jih spodbuditi k obiskovanju izjemnih projektov.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA VOLITVE V UPRAVNI ODBOR 2022/23:

Kategorija: