Nahajate se tukaj

Zunanja revizija ŠOU v Ljubljani ni ugotovila nepravilnosti

Ljubljana, 28/06/2016 - 16:00
22232130984_993c4b39a0_o_0.jpg

Ljubljana, 27. junij 2016 – Na 31. redni seji Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, ki je potekala minuli četrtek, je direktor ŠOU v Ljubljani Andrej Klasinc predstavil poročilo zunanjega revizorja, ki je pregledal poslovanje študentske organizacije v zadnjih treh letih. Zunanji revizor v zadnjih treh letih ni odkril nobene nepravilnosti v računovodskih izkazih in poslovnih poročilih. Sklep, ki se je nanašal na poročilo revizorja, so študentski poslanci, tako koalicijski kot opozicijski, izglasovali soglasno. Direktor je na seji predstavil tudi potek investicije v Študentski kampus, ki poteka skladno z načrtom, ki ga je potrdil Študentski zbor.

Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je na 28. redni seji, ki je potekala 31. maja letos, potrdil izvedbo neodvisne zunanje revizije poslovanja ŠOU v Ljubljani za leta 2013, 2014 in 2015. Izbrano je bilo mednarodno podjetje Interbilanz, ki je pregledalo računovodske izkaze in poslovna poročila zadnjih treh let. Zunanji revizor je ugotovil, da ŠOU v Ljubljani deluje v skladu z zakonodajo in standardi tega področja, torej v skladu z določbami Zakona o računovodstvu in s Slovenskimi računovodskimi standardi, poslovna poročila pa so skladna z revidiranimi računovodskimi izkazi. S poročilom revizorja se je v četrtek, 23. 6. 2016, na 31. redni seji seznanil tudi Študentski zbor, ki je sklep potrdil soglasno: zanj so glasovali tako koalicijski kot tudi opozicijski poslanci s 36 glasovi ZA, nič PROTI in nobenim vzdržanim.

“S strani določenih medijev smo bili v zadnjem letu deležni očitkov, ki se tičejo transparentnosti in gospodarnosti pri vodenju študentske organizacije. Čeprav sem bil prepričan, da je naše poslovanje v zadnjih treh letih potekalo v skladu z zakonodajo, računovodskimi standardi ter akti in pravilniki ŠOU v Ljubljani, smo vseeno najeli zunanjega revizorja, ki je opravil revizijo za leta 2013, 2014 in 2015. Zadovoljen sem, da je poročilo revizorja pozitivno. Sedaj imamo dokazano tudi črno na belem, da delamo dobro,” je revizorjevo poročilo komentiral direktor ŠOU v Ljubljani Andrej Klasinc.

Na seji je direktor Klasinc prav tako predstavil potek investicije v Študentski kampus. Po približno enem letu, odkar se je pričela investicija, je ŠOU v Ljubljani obnovil vse objekte na Pivovarniški 6 in vanje preselil načrtovane vsebine. Danes v Kampusu delujejo: dve študentski čitalnici, ki sprejmeta okoli 100 študentov; največja študentska info točka, kjer si lahko študentje podaljšajo “bone”; študentski inkubator s prostori za študentska društva; košarkarsko igrišče; prostor za piknik; Picerija Kampus; e-Študentski servis; ter “hub” oz. večnamenska dvorana, kjer se izvajajo razne gledališke predstave, koncerti, stand up komedije, zabave in drugi kulturni dogodki. Na voljo je več predavalnic za izvedbo predavanj, okroglih miz, delavnic, tečajev in drugih izobraževanj. Poleg administracije ŠOU v Ljubljani imajo v Kampusu svoje prostore še Fundacija Študentski tolar, uredništvo študentskega časopisa Tribuna in Študentska svetovalnica, ki vsako sredo med 10. in 15. tam nudi brezplačno pravno svetovanje.

Investicija v Študentski kampus je glede na investicijski načrt, ki ga je lansko leto potrdil Študentski zbor, razdeljena v tri faze, ki se med sabo prepletajo; celoten projekt pa se bo končal maja 2017. Projekt je trenutno v zaključku druge faze oz. v pripravi na zadnjo fazo obnove, ki bo po besedah direktorja Klasinca zaključena še hitreje, kot je bilo sprva predvideno. Infrastruktura za študentsko trgovinico je že pripravljena, kmalu pa se bodo v Kampus vselile še preostale načrtovane vsebine. Direktor Klasinc je pojasnil tudi načrte v zvezi s študentskim domom, ki bo na začetku začasno deloval v prostorih na Kersnikovi 4, nedaleč stran od Študentskega kampusa.

Študentski kampus bo sicer v času študijskih počitnic od 15. julija dalje zaprt. Do takrat pa so študentje lepo vabljeni, da se na izpite pripravljajo v dveh prostornih in svetlih čitalnicah, ki sta v času izpitnega obdobja odprti vsak dan (tudi med vikendom) od 7.30 do 22.00.

Aktualne informacije, napovedi dogodkov ter fotografije in videoposnetke s Kampusa poiščite na Facebook strani “Študentski kampus”.

KONTAKT: Maja Burja, resor za komuniciranje in razvoj ŠOU v Ljubljani, 041 691 383