Nahajate se tukaj

Zahtevamo vračilo vseh dodatkov za stalno pripravljenost!

Ljubljana, 20/01/2016 - 21:45
prenos_3.jpg

Nedavni razplet dogodkov v zvezi z dodatki za stalno pripravljenost še vedno odmeva v javnosti in tudi študentje ga ne bomo pozabili kaj kmalu. Medtem ko Komisija za preprečevanje korupcije vodi postopek proti odgovornim na fakultetah, postaja jasno, da smo največji poraženci afere ravno študentje, ki bomo – kot ničkolikokrat prej – zopet potegnili najkrajšo. Na ŠOU v Ljubljani znova opozarjamo, da tovrstne afere in sprenevedanje odgovornih krnijo ugled Univerze v Ljubljani ter znižujejo kvaliteto študija, ki jo zahtevamo in zaslužimo študentje. Prav tako vse prejemnike pozivamo, da vrnejo ves pridobljeni denar, ki bi moral biti namenjen zagotavljanju kvalitetnega visokega šolstva.

V obdobju enega leta je to že druga afera, ki je pretresla Univerzo v Ljubljani in se neposredno dotika vprašanja financ in finančne vzdržnosti. Nastalo dogajanje je popolnoma nesprejemljivo, saj se to dogaja ravno v času, ko primanjkuje finančnih sredstev za izvajanje osnovne dejavnosti Univerze in fakultet, ki naj bi bila produkcija vedenja in znanstveno raziskovanje. Danes je jasno, da smo prav študentje in mladi največji poraženci krize, saj se pojavljamo kot strateški resurs vsakokratne oblasti in tistih, ki imajo moč odločati. Zadnja afera v visokem šolstvu tako še izdatno kaže na sistemske pomanjkljivosti, ki so se razjasnile v času varčevanja.

Na ŠOU v Ljubljani smo že lansko leto opozarjali na nevarne poizkuse višanja vpisnin na Ekonomski fakulteti UL, saj tovrstne afere ne zgolj škodujejo ugledu fakultet in Univerze, temveč v javnosti tudi dajejo vtis, da je obseg finančnih sredstev v visokem šolstvu zadosten. Vendar je stanje prav nasprotno. Konkretni učinki varčevalnih ukrepov se kažejo v manjšanju števila konktatnih ur, kar pomeni manj predavanj, vaj in seminarjev za študente; številnim fakultetam primanjkuje finančnih sredstev za znanstveno raziskovanje, ponekod pa teh sredstev celo ni! Vse skupaj vodi v nižanje kakovosti javnih univerz in fakultet, ki predstavljajo temelj družbe znanja.

Vsi študentje Univerze v Ljubljani zato pozivamo odgovorne, da vrnejo vsa prejeta sredstva, ki so bila namenjena za osnovno dejavnost fakultet: za produkcijo vedenja, za raziskovanje in za kakovosten študij, saj se nam to zdi edina primerna in logična rešitev. Univerzo v Ljubljani pa pozivamo k iskanju rešitev, ki bodo na sistemski ravni odpravile anomalije, ki so se pojavile. Le na tak način lahko Univerza ohrani, kar je še preostalo od njenega okrnjenega ugleda v slovenski javnosti.

V primeru, da naše zahteve ponovno ne bodo uslišane in realizirane, bomo študentje zopet primorani v proteste.