Nahajate se tukaj

Vabilo k prijavi novih umetniških projektov

Ljubljana, 22/11/2019 - 13:45
art-1851483_1920_0.jpg

Rok za oddajo predlogov: 20. 12. 2019 

V okviru projekta konS - Platforme za sodobno raziskovalno umetnost bomo predvidoma podprli 15 umetniških produkcij, ki vsebinsko in formalno merijo na tematiziranje sodobne družbe, prešite s sodobnimi tehnologijami in njihovimi aplikacijami, ki bi jih bilo mogoče predvideti oz. napovedovati za bližnjo prihodnost. V prvem izboru, ki mu bodo sledili pozivi za predložitev umetniških del vsako naslednje leto, bomo izbrali 5 projektov.

Živimo v svetu, v katerem tehnološki napredek in njegovi učinki postajajo vedno bolj stvar nas vseh, ne glede na to, ali živimo na zahodni ali vzhodni hemisferi, na globalnem severu ali jugu. Hitro staranje prebivalstva, strateško delovanje ekonomskih velesil, prelomne tehnološke aplikacije, marginaliziranje in izključevanje družbenih skupin, napetosti med vladami in nevladnimi organizacijami, lokalni in mednarodni konflikti, podnebne spremembe, okoljski problemi in novi zdravstveni izzivi pred človeštvo postavljajo civilizacijske izzive, ki zahtevajo temeljit premislek in aktivno participacijo. Nove tehnologije s svojo emancipatorno nevtralnostjo ponujajo možnost opolnomočenja civilne družbe na eni strani, na drugi pa povečan nadzor in koncentracijo moči ter kapitala.

Pred vse nas se postavljajo izzivi, od katerih je odvisna naša prihodnost in prihodnost naših otrok, zato v projektu konS aktivno participacijo vidimo v spodbujanju vizionarskih, nepričakovanih, drugačnih idej, ki nam omogočajo videti onkraj determinizma racionalistične zahodne znanosti in ekonomije. S svojo dejavnostjo lahko spodbujamo, navdihujemo in opolnomočimo odločevalce, znanstvenike, inženirje ter gospodarstvenike, da delujejo vključujoče, družbeno odgovorno in trajnostno.

Projekt konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je namenjen spodbujanju prebojnih umetniških stvaritev in vzpostavitvi produkcijskega okolja, v katerem bo mogoče umetniške ideacije prevajati v priporočila za inovacije boljših, varnejših, bolj trajnostnih in etičnih produktov ter storitev. S spodbujanjem izjemnosti v umetniških delih želimo ustvariti navdihujoče okolje za ustvarjalce prihodnosti med otroki in mladimi ter za odločevalce in zainteresirane strokovnjake, ki sodelujejo pri nastajanju novih tehnoloških aplikacij in družbenih inovacij. 

www.kons-platforma.org | www.facebook.com/kons.platform | @kons_platform