Nahajate se tukaj

Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrdil proračun za leto 2017

Ljubljana, 23/12/2016 - 14:30
sou_poslanci.jpg

Ljubljana, 23. december 2016 – Včeraj, 22. decembra 2016, je potekala 4. redna seja Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), na kateri so  študentski poslanci v okviru 2. branja potrdili proračun za leto 2017. V nadaljevanju pošiljamo natančno obrazložitev v zvezi z razporeditvijo proračuna in načrtovanimi odhodki ŠOU v Ljubljani.

Prihodki Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s strani koncesijskih dajatev za leto 2017 znašajo približno 3,3 milijona, celotni proračun pa približno 4,5 milijone evrov. Koncesijske dajatve ostajajo podobne tistim iz leta 2016, vendar so bistveno nižje kot v preteklosti, saj se zaradi finančne krize in upada obsega študentskega dela v zadnjih letih nižajo. Kljub temu se ŠOU v Ljubljani trudi ohranjati vse svoje zavode in dejavnosti s socialno noto ter hkrati podpirati razvoj kulture, študentske medije, nuditi podporo civilni inciativi, projektnim dejavnostim ter seveda študentskim organizacijam visokošolskih zavodov (ŠOVZ).

Graf 1: Letni proračuni ŠOU v Ljubljani med leti 2007 in 2017

proračun.png

Zavodom ŠOU družine in njihovim projektom je v proračunu za leto 2017 namenjenih skupno 1.297.000 evrov. Dobršen del teh sredstev je namenjenih Zavodu Študentska svetovalnica, ki ponuja brezplačno pravno svetovanje in nastanitve za socialno ogrožene študente, Zavodu Radio Študent, ki je avtonomni študentski medij, ter Zavodu Študentski kampus, ki v centru Ljubljane predstavlja stičišče vseh ljubljanskih študentov. Tam se nahajajo: dve študentski čitalnici, študentski inkubator s prostori za co-working, ki skrbi za podporo študentskim projektom, prostori za študentska društva in večnamenska dvorana. Na Kampusu se je v preteklem obdobju zvrstilo okoli 200 uspešnih dogodkov, ki so privabili preko 45 tisoč študentov. Poleg tega se na Kampusu nahajajo prostori Fundacije Študentski tolar, Študentske svetovalnice, Varuha študentovih pravic, administracije ŠOU v Ljubljani ter nadzornih organov in stalnih dejavnosti.

Del proračunskih sredstev je namenjenih tudi Zavodu Kersnikova, katerega del so Klub K4, Galerija Kapelica, laboratorij za hekanje znanosti, umetnosti in družba Rampa ter Biotehna, Založbi Beletrina, Zavodu ŠOLT, ki pripravlja pestro izbiro jezikovnih, strokovnih in športnih tečajev, ter Zavodu ŠOU Šport, ki organizira športno-izobraževalne tečaje, usposabljanja, študentska ligaška tekmovanja, prvenstva ter različne množične prireditve športnega značaja.

Nekaj več kot 8 % je v novem proračunu namenjenih študentskim organizacijam visokošolskih zavodom (ŠOVZ) za izvedbo projektov na posameznih fakultetah, ki so članice ŠOU v Ljubljani. ŠOVZ-ji vsako leto na fakultetah izvedejo povprečno 600 projektov za študente.

Področju sociale in zdravstva bo namenjenih 13 %, saj študentska organizacija skrbi za vse študente,  poseben poudarek pa še vedno daje na socialno ogrožene študente in marginalizirane skupine študentov (študentje invalidi, LGBT skupnost, študentske družine, ipd.). Kulturi in medijem (med njimi Radiu Študent, časopisu Tribuna, APZ Tone Tomšič, AFS France Marolt) je namenjenih 12 %, študentski prehrani pa 9 % sredstev.

Podpori in izvedbi športnih dejavnosti za študente, kamor spadajo tradicionalni Tek na grad, smučarski zaključki, športna tekmovanja in podobne športne aktivnosti, proračun namenja 5 % sredstev, izobraževanju in študijski problematiki (aktualno spremljanje visokega šolstva, organizacija izobraževanj, sofinanciranje vsebinskih tekmovanj, ipd.) 4% sredstev, mednarodnemu sodelovanju (mednarodni projekti, delovanje ESN, ipd.) 4 % sredstev, obštudijskim dejavnostim in civilnim iniciativam 6% (izleti, tabori, Civilno-družbena iniciativa), drugim projektnim dejavnostim pa 10 % proračunskih sredstev.

Samo delovanje celotne organizacije bo podprto z 9 % sredstev, za investicije, vzdrževanje in opremo pa je planiranih 12 % sredstev. Med vzdrževalne stroške spadajo, na primer, stroški ogrevanja, elektrike, čiščenja, varovanja, vzdrževalnih del in podobno.

Graf 2: Delež finančnega načrta ŠOU v Ljubljani za leto 2017 glede na vsebino področij

Poleg vseh stroškov, ki jih je v predlogu proračuna namenjenih delovanju študentske organizacije, njenih zavodov in stalnih dejavnosti, mora ŠOU v Ljubljani nameniti nekaj prihodkov iz koncesijskih dajatev v proračunsko rezervo, saj tako narekuje Pravilnik o finančnem načrtu ŠOU v Ljubljani. Ta znesek v proračunu za leto 2017 znaša 140.000 evrov.

KONTAKT: Maja Burja, Resor za komuniciranje in razvoj ŠOU v Ljubljani, 041 691 383