Nahajate se tukaj

Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je potrdil proračun za leto 2016

Ljubljana, 18/12/2015 - 13:30
genericsou_3.png

Ljubljana, 18. december 2015 – Včeraj, 17. decembra 2015, je potekala 22. redna seja Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), na kateri so  študentski poslanci v okviru 2. branja potrdili proračun za leto 2016. V nadaljevanju pošiljamo natančno obrazložitev v zvezi z razporeditvijo proračuna in predlaganimi odhodki ŠOU v Ljubljani.

Prihodki Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s strani koncesijskih dajatev za leto 2016 znašajo približno 3,2 milijona, celotni proračun pa približno 4 milijone evrov. Koncesijske dajatve se namreč zaradi finančne krize in upada obsega študentskega dela v zadnjih letih vztrajno nižajo, posledično pa je tudi proračun organizacije nižji v primerjavi s preteklimi leti. Kljub temu se ŠOU v Ljubljani trudi ohranjati vse svoje zavode in dejavnosti s socialno noto.

Graf 1: Letni proračuni ŠOU v Ljubljani med leti 2007 in 2016

Zavodom ŠOU družine in njihovim projektom je v proračunu za leto 2016 namenjenih skupno 857.000 evrov, v največji meri Zavodu Študentska svetovalnica, ki ponuja brezplačno pravno svetovanje in nastanitve za socialno ogrožene študente (177.000 evrov), Zavodu Radio Študent, ki je avtonomni študentski medij (150.000 evrov), ter Zavodu Socialni inkubator Študentski kampus, ki bo v centru Ljubljane predstavljal skupen študentski prostor, namenjen za izvajanje raznovrstnih študentskih projektov, in sredstva potrebuje zaradi zagona ter vzpostavljanja delovanja (195.000 evrov). V lanskem prvem predlogu proračuna je Radio Študent prejel 137.000 evrov, po rebalansu pa je zavod dobil še dodatnih 50.000 evrov za svoje delovanje; v letošnjem proračunu mu je namenjenih 150.000 evrov. Zavodu Kersnikova, ki upravlja s Klubom K4, Galerijo Kapelica, laboratorijem za hekanje znanosti, umetnosti in družbe Rampa ter Biotehno, je namenjenih 90.000 evrov, Založbi Beletrina in Zavodu ŠOLT vsakemu po 35.000 evrov in Zavodu ŠOU Šport 30.000 evrov. Preostala sredstva s postavke zavodov bodo namenjena subvencioniranju študentske prehrane, Študentski menzi, sanaciji Zavoda Kersnikova in tradicionalnemu projektu Tek na grad.

14,7 % proračuna je namenjenih študentskim organizacijam visokošolskih zavodom (ŠOVZ) za izvedbo projektov na posameznih fakultetah, ki so članice ŠOU v Ljubljani. ŠOVZ-ji vsako leto na fakultetah izvedejo povprečno 600 projektov za študente. Področju sociale in zdravstva bo namenjenih 12,7 %, saj je namen študentske organizacije skrb za vse študente s posebnim poudarkom na socialno ogroženih študentih in marginaliziranih skupinah študentov (študentje invalidi, LGBT skupnost, študentske družine, ipd.). Kulturi in medijem (med njimi Radiu Študent in časopisu Tribuna) je namenjenih 11,1 %, študentski prehrani pa 10,7 % sredstev. Podpori in izvedbi športnih dejavnosti za študente proračun namenja 7,6 % sredstev, izobraževanju in študijski problematiki 6,2 %, mednarodnemu sodelovanju 4,1 %, obštudijskim dejavnostim in civilnim iniciativam 4,7 %, drugim projektnim dejavnostim pa 5,9 % proračunskih sredstev. Samo delovanje celotne organizacije bo podprto z 10,2 % sredstev, za investicije, vzdrževanje in opremo pa je planiranih 12,1 % sredstev. Med vzdrževalne stroške spadajo, na primer, stroški ogrevanja, elektrike, čiščenja, varovanja, vzdrževalnih del in podobno.

Graf 2: Delež proračuna ŠOU v Ljubljani glede na vsebino področij

Poleg vseh stroškov, ki jih je v predlogu proračuna namenjenih delovanju študentske organizacije, njenih zavodov in stalnih dejavnosti, mora ŠOU v Ljubljani nameniti 5-10 % prihodkov iz koncesijskih dajatev v proračunsko rezervo, saj tako narekuje Pravilnik o finančnem načrtu ŠOU v Ljubljani. Ta znesek v proračunu za leto 2016 znaša 160.000 evrov.

KONTAKT: Maja Burja, Resor za komuniciranje in razvoj ŠOU v Ljubljani, 041 691 383