Nahajate se tukaj

SPOROČILO ZA JAVNOST: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrdil finančni načrt za leto 2022

Ljubljana, 10/06/2022 - 08:00
genericsou_3.png

Ljubljana, 9. junij 2022 - Včeraj je potekala 12. redna seja Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), na kateri so  študentski poslanci po 2. branju potrdili proračun za leto 2022. V nadaljevanju pošiljamo natančnejšo porazdelitev finančnih sredstev in načrtovane odhodke ŠOU v Ljubljani.

 

Prihodki Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s strani koncesijskih dajatev in Zakona za uravnoteženje javnih financ za leto 2022 znašajo  3,66 milijona, celotni proračun pa 3,88 milijonov evrov. 

 

Pri odhodkovni strani proračun najprej zagotavlja sredstva delovanju resorjev, ki so, glede na tematiko, usmerjeni v organiziranje aktivnosti in zastopanje študentov. Resorju za študijsko problematiko je namenjeno 48.000 evrov, resorju za socialo in zdravstvo pa 54.000. Oba resorja sta usmerjena predvsem na vsebinske projekte, med katerimi velja izpostaviti Mesec sociale in zdravstva, delavnice za študente, aktivnosti na področju zagotavljanja boljšega duševnega zdravja študentov, okrogle mize, vsebinske posvete z deležniki itn. Omenjena resorja tudi redno spremljata zakonodajo na področju socialnih, zdravstvenih in visokošolskih politik ter pripravljata vsebinska izhodišča, ki jih predstavljata javnosti, organom ŠOU v Ljubljani in ŠOS. Naslednji je resor za mednarodno sodelovanje, ki skrbi za tuje študente, ki se izobražujejo v Ljubljani, Erasmus študente in svetuje slovenskim študentom, ki se želijo šolati v tujini. Poleg pomoči, obravnavani resort organizira tudi izlete in projekte namenjene tujim študentom, v proračunu pa mu je skupno namenjeno 85.500 evrov. Sledi resor za obštudijske dejavnosti, katerega delo je organizacija najrazličnejših obštudijskih projektov na športnih, izobraževalnih, kulturnih, prostočasnih in drugih področjih, za organizacijo katerih je predvidenih 92.000 evrov. Prvi del finančnega načrta zaključuje resor za ŠOVZ (Študentske organizacije visokošolskih zavodov), ki skrbi, da študentske organizacije na vseh članicah Univerze v Ljubljani oz. ŠOU nemoteno delujejo, izvajajo projekte in jim pomaga pri dokumentacijsko birokratskih nalogah, ki so jih ŠOVZ-ji dolžni izpolnjevati v skladu z zakonodajo in akti ŠOU.

Proračun v naslednjem delu sredstva namenja tudi drugim interesnim dejavnostim, največ, kar 20.000 evrov Društvu študentov invalidov Slovenije. Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani bo prejel 2.500, Akademska folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani pa 3.500. 

 

Neodvisni list ljubljanskih študentov - Tribuna bo za delovanje v letu 2022 prejel 11.000 evrov, Dijaška skupnost Ljubljana, ki združuje vse ljubljanske dijakinje in dijake, jih predstavlja ter zanje organizira dogodke pa 15.000 evrov. Komunikacijsko informacijskemu servisu ŠOU v Ljubljani - KISS, ki je pristojen za naročilo promocijskega materiala, promocijo dejavnosti ŠOU v Ljubljani, plakatiranje ipd. bo dodeljeno 71.000 evrov.

 

Za stalne projekte, med katerimi je predsedstvo ŠOU uvrstilo prepoznavne tradicionalne projekte, kot je sprejem brucev, pa tudi nove, denimo spodbujanje alternativne kulture, je skupaj zagotovljeno 54.500 evrov. 

 

Finančni načrt nadaljujemo z zavodi družine ŠOU in njihovimi projekti. Zavodu Študentska svetovalnica, ki ponuja brezplačno pravno, psihosocialno svetovanje in nastanitve za socialno ogrožene študente; 230.000 evrov, Zavodu Radio Študent, avtonomnemu študentskemu mediju; 120.000 evrov, Zavodu Študentski kampus, študentskemu avtonomnemu stičišču; 445.000 evrov, Zavodu Kersnikova, ki upravlja z Galerijo Kapelica, laboratorijem za hekanje znanosti, umetnosti in družbe Rampa ter ustvarjalnim laboratorijem BioTehno; 119.000 evrov, Zavodu ŠOU Šport pa 139.000 evrov. Dodatno je Fundaciji Študentski tolar, ki skrbi za pomoč študentom v stiski, namenjenih 150.000 evrov.

 

Delovanju ŠOVZ, študentskih organizacij vseh visokošolskih zavodov je namenjeno 300.000 evrov, s katerimi bodo lahko posamezne organizacije na lastnih fakultetah oz. akademijah zagotavljale raznolike in kvalitetne vsebine oz. projekte.

 

Proračun predvideva, da bodo študentski organi v letu 2022 potrebovali: Študentski zbor 80.000, predsedstvo 236.000; volilna komisija 25.000; varuh študentovih pravic pa 4000 evrov. Proračunska rezerva pa bo znašala 114.000 evrov.

 

Za plače, izobraževanja, nadomestila, in drugo porabo zaposlenih v strokovnih službah bo organizacija namenila 279.000 evrov; za vzdrževanje nepremičnin, izvajanje in nadzor izvajanja študentske prehrane, materialne ter druge odhodke 606.500 evrov, amortizacija pa bo znesla 400.000 evrov.Odhodki so enaki prihodkom, kar pomeni, da je proračun izravnan.

Predsednik ŠOU v Ljubljani Klemen Petek je ob sprejemu proračuna poudaril: “Sprejemamo dober proračun, ki naslavlja najrazličnejše potrebe študentk in študentov Univerze v Ljubljani, zagotavljamo sredstva za študentsko predstavništvo ter zagovorništvo, kulturo, šport, alternativne medije, študentska društva, za humanitarno, pravno in psihosocialno pomoč  študentom, organizacijo najrazličnejših projektov in drugih aktivnosti, katerih skupni imenovalec je dostopnost in usmerjenost vsem študentom. Glede na to, da od prvega do drugega branja proračuna, ta ni bil deležen velikih kritik, sem prepričan, da smo s finančnim načrtom uspešno naslovili vsa najpomembnejša študentska področja.