Nahajate se tukaj

Rok za oddajo prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih

Ljubljana, 10/07/2018 - 18:45
bedroom-690129_1920.jpg

Rok za oddajo prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019 je 16. avgust 2018.

Subvencijo za bivanje lahko pridobijo študenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
  • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj 3 dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
  • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v RS v istem obdobju (letošnji cenzus je 2.440,43 evrov bruto).
  • imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija (izjemoma manj, če ima študent do postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali če živi v posebno težkih socialnih in/ali zdravstvenih razmerah),
  • niso izključeni iz študentskega doma.

 

Pravica do subvencioniranega bivanja in dodatka za bivanje k štipendijam

Pravici do subvencioniranega bivanja in dodatka za bivanje k štipendijam se izključujeta. Študent se sam odloči, katero ugodnost bo koristil oziroma katera pravica je zanj ugodnejša ter katero vlogo/prošnjo bo oddal pri pristojnem organu.

 

Kje in kdaj se odda prošnja za subvencionirano bivanje?

Prošnjo za subvencionirano bivanje študent odda preko e-obrazca na portalu eVŠ.

Rok za oddajo prošnje za študijsko leto 2018/2019 je 16. avgust 2018.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Prošnjo za sprejem vložijo kandidati, ki v prejšnjem študijskem letu niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo, kandidati, ki so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo, in tisti, ki v prejšnjem študijskem letu pridobljene pravice do subvencioniranega bivanja niso koristili. Ker je po navadi prijav na razpise več, kot je prostih postelj v študentskih domovih, se oblikuje prednostna lista, ki je objavljena 30 dni po preteku roka za prijave. Na njej so razvrščeni vsi tisti, ki jim je bila prošnja odobrena, poleg pa je naveden še predviden termin vselitve. Zgodi se lahko, da študent dobi poziv za vselitev v študentski dom med študijskim letom.

Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo kandidati, ki so v prejšnjem študijskem letu bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili oziroma niso prekinili nastanitvene pogodbe. Študenti, nastanjeni v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo ter tudi lastniki stanovanj morajo vsako leto svoj status podaljšati.

Prijava na razpis je bistvenega pomena. Načeloma osebi, ki zamudi rok, preostane le, da vloži prošnjo tekom leta. Vendar bo prošnja odobrena le, če oseba predloži ustrezna dokazila pristojnih organov (Center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov).

V primeru da študent prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja ne odda, se je primoran izseliti iz študentskega doma. Študentski domovi lahko objavijo ponovni razpis za subvencijo tudi tekom leta, na katerega se lahko prijavijo vsi zamudniki. Zato naj študentje, ki so zamudili rok za oddajo v avgustu, redno spremljajo spletno stran študentskih domov.

 

Novosti od 2016/2017 naprej!

Diplomanti 1. stopnje imajo letos zaradi sprejetja novele ZVIS-K status študenta in posledično pravico do subvencioniranega bivanja za študijsko leto 2016/2017 do 30. septembra, za študijsko leto 2017/2018 pa oddajo prošnjo za sprejem!

V študentskih domovih bodo lahko bivali tudi od 1. oktobra 2017 do ponovne uveljavitve subvencije, ob tem pa bodo plačevali sedanjo stanarino povišano za znesek subvencije.