Nahajate se tukaj

Rektor UL znova klesti izpitne roke

Ljubljana, 29/11/2016 - 12:00
slika-_original-1328276662-692217.jpg

Ljubljana, 29. november 2016 - Danes ob 14. uri bo na Univerzi v Ljubljani (UL) potekala izredna seja senata UL, kjer se bo med drugim odločalo tudi o spremembi Statuta UL. Predlagane spremembe ostro posegajo v dosedanje pravice študentov, poleg tega pa so bile predlagane lastnoročno, brez širše razprave s študenti. Predvideno je namreč zmanjšanje števila izpitnih rokov ter visoka disciplinska kazen za študente, ki ne izkažejo minimalnega znanja na izpitu. Na ŠOU v Ljubljani zato vse senatorje pozivamo k zavrnitvi takšnih sprememb.

Predlagana sprememba predvideva zmanjšanje števila izpitnih rokov na tri; četrto oz. peto, že plačljivo, opravljanje izpita pa lahko študentu pristojni organ članice na njegovo obrazloženo prošnjo dovoli le izjemoma. Predlagana je tudi visoka disciplinska kazen za študente, ki bodo neupravičeno izostali od izpita, na katerega so se prijavili, ter za študente, ki ne bodo izkazali minimalnega znanja na izpitu (vsaj 30 % točk). Slednje se bo kaznovalo z odvzemom kar dveh izpitnih rokov.

Statut UL kot temeljni dokument največje slovenske univerze predstavlja izredno pomemben dokument, ki vpliva na študijske pogoje več desettisoč študentov. Zato na ŠOU v Ljubljani zastopamo stališče, da ga je potrebno sprejeti s kar se da širokim konsenzom, v katerega je vključena tudi študentska javnost. V nasprotju s tem pa glede zgoraj omenjenih predlogov ni bilo širše razprave s študentskimi predstavniki. Na ŠOU v Ljubljani zato vse senatorje UL pozivamo, naj ne podprejo takšnih sprememb ter naj ostro nastopijo proti nadaljnji praksi podajanja tovrstnih predlogov.