Nahajate se tukaj

Razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam v letu 2019

Ljubljana, 27/08/2019 - 11:45
zajeta_slika_6_0.png

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje denarno pomoč, namenjeno študentskim družinam, s katerim želimo reševati trenutne socialne stiske študentskih družin, pomagati študentskim družinam, ki so v težji socialni situaciji oz. so izpostavljeni finančnim ali podobnim stiskam; prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja. Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani, ter uresničevati socialno politiko ŠOU v Ljubljani.

Na razpisu so zagotovljena sredstva v višini 4.000€, pridobljena iz naslova ŠOU v Ljubljani. Posamezni študentski družini se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v višini 400€.

Pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:

  • najmanj en starš ima status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju.

Na razpis se NE moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka.

Ne glede na prvi odstavek, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena.

Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene

Vloge se lahko odda najkasneje do vključno petka, 13. septembra 2019.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na spletni strani Fundacije Študentski tolar, kjer najdete tudi obrazce za oddajo.

V Fundaciji Študentski tolar, Ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo dobro preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti k vaši vlogi za denarno pomoč.

https://www.studentski-tolar.si/druga-pomoc/pretekli-razpisi/item/157-razpis-za-dodelitev-denarne-pomoci-studentskim-druzinam-v-letu-2019