Nahajate se tukaj

POZIV K VLAGANJU PRIJAV ZA ČLANE IN ČLANICE RAZSODIŠČA ŠOU

Ljubljana, 23/01/2019 - 15:15
genericsou_3.png

Vse zainteresirane študentke in študente vsaj 3. letnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani pozivam, da oddajo prijavo za kandidaturo za 5 (pet) članov ali članic Razsodišča ŠOU. Uporabljeni izrazi v tem pozivu so zapisani v moški slovnični obliki in se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Prijave z zadevo »Prijava za člana Razsodišča« zbiram do vključno 31. januarja 2019 na e-poštni naslov razsodisce.prijava@gmail.com.

Prijava mora vsebovati:

 • 1. ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča in naslov, na katerega prejemate pošto;
 • 2. e-poštni naslov;
 • 3. telefonsko številko oziroma navedbo, da nimate telefona;
 • 4. letnik, v katerega ste vpisani, in potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2018/2019;
 • 5. povprečno oceno (elektronski izpis);
 • 6. morebitne izkušnje s študentskimi organizacijami;
 • 7. kratek življenjepis;
 • 8. navedbo najpomembnejših študijskih in obštudijskih dejavnosti ter dosežkov (npr. tekmovanja, nagrade, dodatno izobraževanje, raziskave, objave, delovne izkušnje, itd.);
 • 9. razloge za prijavo.

Prej zahtevane navedbe naj obsegajo največ 800 besed. Popolna prijava mora vsebovati tudi:

 • 1. izjavo, da soglašate s kandidaturo za člana Razsodišča ŠOU;
 • 2. izjavo, da ste v študijskem letu 2018/2019 vpisani na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in imate status študenta;
 • 3. izjavo, da niste član izvršilnega organa politične stranke (na katerikoli ravni) ali izvršilnega organa podmladka politične stranke ali izvršilnega organa verske skupnosti oziroma verske ustanove;
 • 4. izjavo, da ne opravljate katere koli druge funkcije ali dejavnosti ŠOU v Ljubljani;
 • 5. izjavo, da ste seznanjeni z dejstvom, da bo komunikacija z možnimi kandidati potekala preko elektronske pošte;
 • 6. izjavo, da se strinjate, da mentor vaše podatke hrani do zaključka postopka imenovanja člana.

Po poteku roka za prijavo bom, po potrebi, opravil razgovore z najboljšimi kandidati, izbranimi na podlagi pisnih vlog. Kandidati bodo o terminu razgovora in o poteku postopka izbire obveščeni na epoštni naslov, označen v prijavi.

Po opravljenem postopku izbire bom mentor v skladu s 5. členom Pravilnika o Razsodišču Študentskemu zboru predlagal pet kandidatov za člana Razsodišča. Kandidati bodo hkrati pozvani, da predložijo dokazila o navedbah in izjavah iz prijave.

Pravni akti, upoštevni za poznavanje funkcije in postopka imenovanja članov Razsodišča, so na voljo na spletni strani.