Nahajate se tukaj

Odziv za javnost v zvezi z razmerami v Študentskih domovih Ljubljana

Ljubljana, 31/03/2021 - 20:00
genericsou_3.png

 

Na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani) in Študentskem svetu Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠSUL) z zaskrbljenostjo spremljamo dogodke, povezane z možnostjo bivanja študentov v študentskih domovih. Posledice omejevalnih ukrepov, ki jih je sprejela Vlada RS, bodo znova močno okrnile možnost nastanitve v Študentskih domovih Ljubljana (v nadaljevanju ŠDL), čeprav so se študentje, ki bivajo v študentskih domov, vse od začetka izbruha epidemije, izkazali kot zelo odgovorni. To dokazuje tudi dejstvo, da ŠDL v preteklosti niso predstavljali žarišč okužb.

Na tem mestu želimo prav tako opozoriti na dezinformacije, ki so se v zadnjem obdobju pojavile v študentski in širši javnost v zvezi z omejevanjem bivanja v študentskih domovih. Skladno s kontingentnim načrtom Študentskega doma Ljubljana za določitev izjem iz 19. 3. 2021, podpiramo prizadevanja ŠDL in Študentskega sveta stanovalcev, da se pravica do bivanja v študentskih domovih razširi tudi na druge skupine študentov, predvsem na:

  1. študente, ki si delijo gospodinjstvo z rizičnimi skupinami;
  2. študente, ki doma nimajo pogojev za študij na daljavo;
  3. študente, ki so vezani na kraj bivanja zaradi opravljanja študentskega dela;
  4. študente, ki imajo doma že aktivno okužene družinske člane;
  5. študente, ki imajo doma kakršnekoli slabe pogoje za bivanje (nasilje v družini, premajhen bivanjski prostor itd.).

 Skladno z odzivi s strani študentov v preteklem obdobju pa Upravi ŠDL prav tako predlagamo:

  1. vzpostavitev stalne komunikacije med stanovalci in organi ŠDL v obliki skupnih sestankov;
  2. povrnitev stroškov za mesece, ko študentje niso več bivali v študentskih domovih;
  3. opravljanje receptorskega dela s strani študentov, brez dodatnih stroškov za študente;
  4. ukinitev nenapovedanih obiskov študentskih sob;
  5. prenehanje neutemeljenega zaostrovanja nadzora nad stanovalci v posameznih domovih;

Razumemo, da popolna normalizacija v študentskih domovih v stanje pred izbruhom epidemije ni mogoča, vseeno pa smo mnenja, da smo študentje dovolj odgovorni, da poskrbimo za lastno zdravje in zdravje bližnjih. Prav tako menimo, da je številne ukrepe možno izpeljati brez dodatnih stroškov in poseganja v zasebnost študentov.

 

ŠOU v Ljubljani

Klemen Petek l. r.

Predsednik

 

ŠSUL

Laura Koudela l. r.

Predsednica