Nahajate se tukaj

ODZIV ZA JAVNOST V ZVEZI S FINANCIRANJEM RADIA ŠTUDENT V LETU 2020

Ljubljana, 07/07/2020 - 23:45
genericsou_3.png

ŠOU v Ljubljani sestavljajo številne stalne dejavnosti in projekti, Fundacija Študentski tolar in drugi zavodi, med katere spada tudi Radio študent. Vsaka članica družine ŠOU ima poseben pomen, zaradi česar nam je zelo žal, da smo bili v letošnjem letu zaradi epidemije COVID-19 in posledičnega upada finančnih sredstev, primorani k znižanju financiranja vseh naših dejavnosti.

Proračun ŠOU se sprejema skladno s Pravilnikom o finančnem načrtu ŠOU v LJubljani. 10. člen pravilnika določa odhodke za financiranje vseh članic družine ŠOU, med drugim tudi Radia študent: “/.../ v višini najmanj 4 % vseh prihodkov iz A točke 11. člena tega pravilnika”. A točka obsega prihodke iz naslova koncesijskih dajatev in 130. Člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Višina prihodkov iz tega naslova za letošnje leto znaša 2.771.400 EUR. Za Radio študent je predvidenih 120.000 EUR, kar predstavlja 4,330 % višine prihodkov ŠOU. Višina predvidenih sredstev za Radio študent tako presega minimum financiranja, predviden v Pravilniku o finančnem načrtu ŠOU v Ljubljani, za skoraj 10.000 EUR.

Na ŠOU v Ljubljani se zavedamo težke finančne situacije, v kateri so se znašli naši zavodi, med katere poleg Zavoda ŠOLT, Študentske svetovalnice, ŠOU šport, Kersnikova in Študentski kampus, spada tudi Radio Študent. Zato smo, v primerjavi z lanskim letom, povečali relativni delež financiranja, ki ga prejme Radio študent. V letu 2019 je Radio študent za svoje delovanje prejel 4.011 % prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev in 130. člena ZUJF, medtem ko se je v letošnjem letu ta odstotek povišal na 4.330 %. Zaradi velikega upada študentskega dela, ki je posledica epidemije COVID-19, so se sorazmerno znižali tudi prihodki iz naslova koncesijskih dajatev. Ker so se prihodki ŠOU iz koncesijske dajatve in ZUJF v letošnjem letu zmanjšali za kar 26.875 %, smo bili primorani zmanjšati financiranje vseh dejavnosti in uvesti številne varčevalne ukrepe.

Ponosni smo na bogato zgodovino Radia študent, prav tako pa se zavedamo vse večje pomembnosti po ohranitvi pluralnosti medijskega prostora v Sloveniji. Hvaležni smo za trdo in požrtvovalno delo sodelavcev Radio študent, ki so navkljub epidemiji in težki finančni situaciji omogočili nemoteno oddajanje radia. Še naprej se bomo trudili, da bomo po svojih najboljših močeh podpirali delovanje vseh naših zavodov, ki pomembno prispevajo k lajšanju socialnih stisk, izobraževanju, popestritvi obštudijskega življenja in informiranju študentov.