Nahajate se tukaj

Odziv ŠOU v Ljubljani na spolno nasilje na članicah Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 26/02/2021 - 19:15
genericsou_3.png

V preteklem obdobju so se v medijih pojavile številne novice o spolnemu nadlegovanju in nasilju na članicah Univerze v Ljubljani, v katerih sta bili posebej izpostavljeni predvsem Filozofska fakulteta in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL.

Na ŠOU v Ljubljani ostro obsojamo kakršnokoli obliko spolnega nadlegovanja in nasilja. Kot že navedeno, so se šele v preteklem mesecu začele razkrivati zgodbe in pričanja o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru, za kar ni opravičila in ga ne bi smel doživeti nihče. Skladno s 66. členom Zakona o visokem šolstvu imajo vsi študentje pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji, kar pomeni, da mora biti akademski prostor varen prostor, kjer bodo imeli vsi študentje enake možnosti za razvoj, visokošolski učitelji in strokovni sodelavci pa bodo enakovredno in pravično obravnavali vse študente.

Ko govorimo o spolnem nadlegovanju in nasilju ne smemo govoriti samo o nasilju v odnosu med profesorjem in študentom, ampak tudi med študenti samimi. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani v 6. členu jasno opredeljuje, da so težje disciplinske kršitve dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja zoper življenje, telo ali spolno nedotakljivost ali drugega nasilnega kaznivega dejanja. Zato je potrebno vsakršno spolno nadlegovanje in druge oblike nasilja ostro obsoditi, žrtvam pomagati ter poskrbeti, da v prihodnosti do podobnih dejanj več ne pride.

S strani vodstva Univerze v Ljubljani pričakujemo, da se bodo zadeve v povezavi z nadlegovanjem v prihodnosti uredile sistemsko na ravni celotne univerze in ne bodo (ostale) predmet samoiniciativnosti vodstev posameznih članic. ŠOU v Ljubljani je s tem namenom pripravljen sodelovati in pomagati pri pripravi sistemskih rešitev v upanju, da bomo lahko vzpostavili mehanizem preventivnega ukrepanja. Študij naj bo čas, ki se ga bomo vsi študentje in študentke spominjali v dobri luči, visokošolski zavodi pa morajo biti varen prostor za vse.

Do konkretnih sprememb in ukrepov žal pogosto pride šele takrat, ko se vloži pritožba oziroma prijava suma spolne zlorabe, kar terja veliko poguma s strani žrtve. Študentke in študente želimo opomniti, da niste sami in da je s strani ŠOU v Ljubljani pomoč na voljo vsem, ki to potrebujete.

Študente obveščamo, da v okviru dejavnosti in zavodov v družini ŠOU nudimo storitve, na katere se lahko obrnete študentke in študenti, ki ste (bili) v času študija žrtve katerekoli oblike spolnega nadlegovanja in nasilja. Lahko se obrnete na varuha študentskih pravic (varuh@sou-lj.si ali po predhodnem dogovoru v času uradnih ur na Kampusu - Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana). Na Zavodu Študentska svetovalnica prav tako izvajamo psihosocialno pomoč in pravno svetovanje za študente. Študentsko svetovalnico lahko kontaktirate preko e-pošte (info@svetovalnica.com), vse ostale podatke pa lahko najdete na spletni strani https://www.svetovalnica.com/.