Nahajate se tukaj

Odprto pismo rektorju Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 15/06/2017 - 17:45
karikatura_1.jpg

Spoštovani Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik in spoštovani bodoči rektor, prof. dr. Igor Papič,

 

Univerza v Ljubljani ni tržnica, zaključna dela niso dobrine, študentje pa nismo potrošniki, ki kupujemo storitve in blago na trgu. Prevladujoči diskurz, ki visoko šolstvo naslavlja kot blago, študente pa kot potrošnike, ki kupujemo storitve, je v nasprotju s temeljnimi družbenimi vrednotami, ki jih na ŠOU v Ljubljani pripisujemo visokemu šolstvu.

 

V četrtek, 8. junija je na  svoji 11. redni seji Študentski zbor ŠOU v Ljubljani (ŠZ ŠOU v Ljubljani) razpravljal o spremembi 128. člena Statuta Univerze v Ljubljani, ki študentom odvzema pravico do oddaje zaključnih del brez dodatnih stroškov do 24 mesecev po izgubi statusa študenta. ŠZ ŠOU v Ljubljani je pozval Predsedstvo ŠOU v Ljubljani k sprožitvi ustreznih postopkov. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani je na podlagi poziva sprejelo sklep, s katerim ostro obsoja spremembo, saj predstavlja kratenje pravic študentk in študentov Univerze v Ljubljani.

 

Omenjene spremembe ne vidimo kot problematične samo zaradi kratenja priborjenih študentskih pravic, pač pa je problematična zaradi več razlogov. Gre namreč za način pridobivanja dodatnih finančnih sredstev, ki ga je Univerza naložila na ramena študentk in študentov. Ukrep, ki študentkam in študentom proti plačilu omogoči uspešen zaključek študijskega programa, vidimo kot še enega v vrsti poizkusov komercializacije visokega šolstva.

 

Visoko šolstvo krepi demokratična načela in medsebojno solidarnost v družbi, ustvarja širšo družbeno blaginjo, prispeva k zmanjševanju neenakosti, ohranja in razvija kulturo ter jezik in ustvarja nova znanja. Na družbo vpliva še preko številnih drugih posrednih načinov, zato se visokega šolstva ne sme obravnavati kot tržno blago, saj z izobrazbo ne pridobi le posameznik, pač pa celotna družba. Spremenjen pogled na visoko šolstvo, ki se ga čedalje pogosteje več ne dojema kot javno odgovornost in javno dobro, pač pa zasebno in omejeno blago, predstavlja grožnjo celotni družbi. Visoko šolstvo mora biti brezplačno, brez šolnin in drugih stroškov omogočeno vsem, ne glede na socialni položaj, spol, spolno usmerjenost, starost, politično ali drugo prepričanje, versko, etnično ali narodno pripadnost, družinsko obliko, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino posameznika in posameznice. Naloga države je, da podpira izobraževanje vseh skupin in zagotavlja zadostno število štipendij ter z ustreznim podpornim sistemom študentom zagotovi, da lahko zaključimo svoj študij.

 

ŠOU v Ljubljani ostro obsoja prikrito vpeljevanje komercializacije in zahteva vzpostavitev predhodnega stanja, ki je veljalo s prejšnjim statutom Univerze v Ljubljani ter omogočalo zaključek študija brez dodatnih stroškov in prekinitev finančnega izčrpavanja študentk in študentov.

 

Verjamemo, da ključ do uspeha leži v uspešni komunikaciji in medsebojnem razumevanju. Vsekakor pa je naša prioriteta skrb in boj za dobrobit vseh študentk in študentov in bomo, v kolikor ne bodo naše zahteve uslišane, prisiljeni svoja prizadevanja nadaljevati tudi na protestu.

 

Klemen Peran, predsednik Študentske organizacije univerze v Ljubljani