ODLOK O IMENOVANJU DRUGEGA ČLANA PREDSEDSTVA ŠOS STRANI ŠOU V LJUBLJANI