Nahajate se tukaj

Javni razpis za oddajo ponudbe v postopku javnega zbiranja ponudb za vzdrževalna dela na objektih Pivovarniška ulica 6, Ljubljana (III. faza)

Ljubljana, 14/11/2016 - 17:00
genericsou_3.png

Razpisna dokumentacija za oddajo ponudbe v postopku javnega zbiranja ponudb za vzdrževalna dela na objektih Pivovarniška ulica 6, Ljubljana (III. faza – zaključna faza)

 

ŠOU v Ljubljani vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe po tem razpisu za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela pri prenovi objektov na naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana. Gre za III. fazo del, ki predstavlja zaključno fazo gradbenih in obrtniških del.       

Ponudbo lahko odda vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

 

Pisne ponudbe morajo prispeti na naslov Naročnika ŠOU v LJUBLJANI, Pivovarniška 6, 1000 LJUBLJANA najkasneje do 6. 12. 2016 do 10:00 ure.

 

Opis predmeta in zahteve naročnika so podane v priloženi dokumentaciji.