Nahajate se tukaj

JAVNA OBJAVA REZULTATOV PRVEGA RAZPISA SOCIALNEGA INKUBATORJA ŠTUDENTSKI KAMPUS V LETU 2019 ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDENTSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 31/05/2019 - 22:00
stiks-cover_3.png

Na javni razpis za izbor projektov študentskih društev, zvez društev in zasebnih zavodov, ki se odvijajo v obdobju obdobju med 1. aprilom 2019 in 30. aprilom 2020 ter končajo najkasneje 15. maja 2020 in dopolnjujejo program ter cilje Študentskega Kampusa in ŠOU v Ljubljani je prispelo 55 vlog. 54 vlog je bilo popolnih in pravočasno ter pravilno oddanih, 1 vloga je bila zavržena glede na pogoje razpisa.

Na razpisu je bilo za področja izobraževanja, kulture, sociale, zdravstva, t & t, mednarodnega sodelovanja in založništva razdeljenih 33.300,00 €.

Društva bodo preko uradnega dopisa pozvana na podpis pogodbe.