Nahajate se tukaj

Drugi razpis v letu 2019 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski.

Ljubljana, 05/04/2019 - 16:45
zajeta_slika_6.png

Pravica do subvencioniranega intenzivnega jezikovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki imajo v študijskem letu 2018 / 2019 status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v razpisu) in niso v rednem delovnem razmerju.

Ne glede na pogoj iz tega odstavka pravice do subvencioniranega jezikovnega tečaja NIMA oseba, ki je vpisana na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi(npr. programi Erasmus+, Ceepus, …).

Razpis vključuje udeležbo na jezikovnih tečajih, ki se bodo pričeli izvajati med 24. aprilom in 31. maja 2019. Posamezni jezikovni tečaji bodo potekali v različnih terminih.

Študent mora ob pozitivno rešeni vlogi za izvedbo tečaja plačati 30,00 €. Jezikovne tečaje po tem razpisu v obsegu 30 ur izvaja Zavod ŠOLT

Razpis traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 4. 2019

Do subvencioniranega jezikovnega tečaja bo upravičenih prvih 70 prosilcev, ki bodo pri točkovanju pridobili najmanj 32 točk. 

Prosilci, ki so v letu 2018 ali v letu 2019 pri Fundaciji Študentski tolar prejeli denarno pomoč, se lahko na razpis prijavijo zgolj s poslanima Vlogo za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega jezikovnega tečaja in motivacijskim pismom. Preostale rubrike točkovanja se točkujejo s podatki v predhodno odobreni vlogo za to denarno pomoč, če prosilec sam ne priloži novejših dokazil.

Prosilci pošljejo vlogo z dokazili v času trajanja tega razpisa priporočeno po pošti na naslov: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Jezikovni tečaj 2019/2«.

Prosilci lahko vlogo, enako označeno, oddajo tudi osebno v času uradnih ur Fundacije Študentski tolar (te so objavljene na spletni strani fundacije) in sicer v pisarni fundacije na naslovu Pivovarniška ulica 6 v Ljubljani (tj. Študentski kampus).

Radi bi še vas spomnili tudi na ostale trenutno aktualne razpise: 

nepovratna denarna pomoč študentom v stiski, datum prijave do 19.aprila

subvencionirani strokovni tečaji, datum prijave do 15. maja

subvencionirani športni tečaji, datum prijave do 15. aprila

brezplačno psihosocialno svetovanje, skozi celotno leto

Vse informacije na naši spletni strani. https://www.studentski-tolar.si/

Sredstva za izvedbo razpisov so pridobljena s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).