Nahajate se tukaj

DRUGI POZIV ZA NEPOVRATNO DENARNO POMOČ ŠTUDENTOM V STISKI

Ljubljana, 20/11/2018 - 13:45
genericsou_3.png

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Namen razpisa je reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Ugodena denarna pomoč v enkratnem znesku znaša od 350 DO 550 €.

Denarna pomoč se lahko dodeli osebam, ki IMAJO STATUS ŠTUDENTA na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU V LJUBLJANI (Univerza v Ljubljani) in niso v rednem delovnem razmerju v letu 2018/2019 ali da prvo leto "PAVZIRAJO". Denarna pomoč se lahko dodeli tudi študentom ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še oba naslednja: - ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče in ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se je prijavil na ta poziv .

Ne glede na splošne pogoje razpisa, se POMOČ NE MORE DODELITI OSEBI KI JE V ZADNJIH 12. MESECIH ŽE PREJELA DVE DENARNI POMOČI, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna

pomoč dodeljena. Do denarne pomoči tudi NI UPRAVIČENA OSEBA, KI JE PRI FUNDACIJI ŠTUDENTSKI TOLAR ŽE PREJELA 5 DENARNIH POMOČI, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Razpis traja do vključno 7.12.2018, ki je tudi zadnji dan za oddajo vloge. Vse informacije se nahajajo v razpisu na naši spletni strani. www.studentski-tolar.si/izredna-pomoc

Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova financiranja s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na drugem pozivu za nepovratno denarno pomoč v letu 2018 so zagotovljena sredstva v višini 40.000,00 €.