Nahajate se tukaj

BLIŽAJO SE VOLITVE REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI

Ljubljana, 10/05/2017 - 11:00
stavba-big.png

 

V četrtek, 4. maja 2017, je na Študentskem Kampusu pod okriljem Resorja za študijsko problematiko Študentske organizacije v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) potekal Dialog s kandidatom za rektorja Univerze v Ljubljani (UL). Dialog je bil namenjen vsem študentom, ki so se želeli bolje spoznati s kandidatovim programom za morebitni mandat, ter tudi širši zainteresirani javnosti.

Kandidat - dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Igor Papič je otvoril dialog s predstavitvijo svojega programa za bližajoče se volitve, ki bodo 16. maja potekale na vseh fakultetah UL ter na rektoratu UL. To bodo prve volitve v zgodovini UL, na katerih bodo študenti imeli neposredno volilno pravico. Slednja predstavlja 20 odstotkov končnega mnenja pri izvolitvi rektorja, zato je pomembno, da imajo študenti možnost neposredno javno predočit svoja vprašanja kandidatu za rektorja, ki bo vplival na njihovo študijsko prihodnost. Prav zato smo na resorju zadovoljni, da je kandidat z odzivom na naše povabilo izkazal zanimanje za sodelovanje s študentsko populacijo, kar je le še dopolnil pri odgovarjanju na najrazličnejša vprašanja, ki mu jih je zastavila publika. V nadaljevanju povzemamo za študente najpomembnejše iztočnice dialoga.

Kandidat za rektorja se je že pri predstavitvi svojega programa dotaknil vrednotenja pedagoškega dela in zagotavljanja boljše kakovosti. Veseli nas, da je izboljšanje kakovosti študija na UL postavil kot prioriteto svojega mandata. En izmed načinov za dvig kakovosti UL je po mnenju kandidata sistemsko spremljanje dela profesorjev na letni ravni in sprotno ukrepanje, saj je dosedanje preverjanje na vsakih 5 let neučinkovito. Tudi študenti smo v preteklosti že večkrat opozorili na potrebo po pogostejšem spremljanju dela profesorjev, zato nas veseli, da je ta problem zaznal tudi kandidat za rektorja. Spremembe na področju vrednotenja pedagoškega dela bomo tako na ŠOU v Ljubljani spodbujali, obenem pa poudarjamo, da bi bilo potrebno v takšno preverjanje pedagoškega dela nujno vključiti tudi študente (in to ne le v okviru nezavezujočih habilitacijskih mnenj).

Naslednje pomembno vprašanje, s katerim se že dalj časa ukvarja Resor za študijsko problematiko, se je navezovalo na potrebo po javnosti rezultatov študentskih anket (več o njih si lahko preberete na tej povezavi). Študenti se namreč po vzoru Univerze v Mariboru zavzemamo za javno objavo ocen pedagogov, UL pa je do sedaj naše predloge vztrajno zavračala. Po kratki predstavitvi argumentov v prid javnosti študentskih anket je kandidat poudaril, da si, kot že omenjeno, prizadeva za vzpostavitev novega sistema preverjanja pedagoške kakovosti in da bi lahko bila javna objava ocen pedagogov pridobljenih na podlagi študentskih anket en izmed načinov za to. Študente je zato pozval, naj  izvedejo raziskavo o tem in v kolikor bo ta pokazala, da bi javna objava rezultatov anket pripomogla k dvigu kakovosti dela in je hkrati tudi v javnem interesu, bo pripravljen delovati tudi v smeri uveljavitve javnosti študentskih anket. Študenti se seveda tovrstnega poziva nismo ustrašili, želimo pa si, da to niso le prazne predvolilne obljube ter da bomo lahko v prihodnje na tem področju tesno sodelovali.

Kandidat je velik zagovornik avtonomnosti fakultet (kot tudi same Univerze). Meni, da mora vsaka članica posebej razmisliti o možnosti opravljanja študentskih obveznosti na daljavo ter o uvrstitvi obvezne študijske prakse na predmetnik večjega števila študijskih programov. To podpiramo tudi na ŠOU v Ljubljani, saj menimo, da je na večini fakultet študijske prakse bistveno premalo. Zaveda pa se pomanjkanja finančnih sredstev, ki bi bila potrebna za dosego tega cilja. Prav tako poudarja, da prakse ni enostavno vključiti v študijski program zaradi obsega ur, tako da na tem področju ni znal ponuditi konkretne rešitve problema. Na ŠOU v Ljubljani upamo, da bo kandidat v morebitnem mandatu posvečal pozornost tudi tej tematiki in da bo uspel ponuditi kakšno konkretnejšo rešitev problema.  

Zadnje vprašanje se je dotaknilo shoda za znanost, ki se je odvil 19. aprila 2017. Slednjega se kandidat zaradi službene odsotnosti ni udeležil. Kljub temu je izrazil svojo podporo študentski populaciji in dejal, da se bo v prihodnje skupaj z njimi udeležil protestov, v kolikor bodo le ti temeljili na skupnem interesu in splošni blaginji. Ob tem pa je poudaril željo po vzajemni podpori, ki bi si jo želel s strani študentov, v primeru, da bi se pedagoško osebje UL udeležilo protesta za njihove pravice. Študente je na koncu še enkrat pozval k posredovanju idej in rešitev, katere bo z veseljem v (morebitnem) mandatu upošteval in impliciral na svoje delo. V tem obdobju so to le besede, ki jih bo potrebno podkrepiti z dejanji ob nastopu (morebitnega) mandata, seveda pa smo na ŠOU v Ljubljani vedno pripravljeni za sodelovanje v boju za študentske pravice.

Tekom dialoga smo študenti imeli možnost spoznati kandidata in njegove namere ob morebitni izvolitvi v Rektorja UL. Nekoliko smo bili razočarani nad nekaterimi nekonkretnimi odgovori in nad pomanjkljivo pozornostjo, ki jo je kandidat v svojih odgovorih namenil družboslovnim fakultetam. Obenem pa smo pozitivno presenečeni nad njegovo pripravljenostjo za sodelovanje s študenti, predvsem na področju javnosti študentskih anket, pozdravljamo pa tudi njegovo namero o spremembi vrednotenja pedagoškega dela in vzpostavitvi močnejšega  sistema študijskih praks na UL.

Vse študente še enkrat opominjamo, da je 16. maj 2017 dan, ko lahko prvič neposredno oddajo svoj glas (ne)odobravanja kandidatu za Rektorja UL. Do takrat se lahko s kandidatovimi namerami seznanite še na posameznih predstavitvah na fakultetah, poleg tega pa mu lahko vprašanja posredujete tudi preko njegove spletne strani.