Nahajate se tukaj

Ali veš, kaj nam prinaša novi Zakon o visokem šolstvu?

Ljubljana, 02/12/2016 - 12:15
book-reading-library-literature-159697.jpeg

V sredo, 30. novembra, je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (krajše: ZVis-K). Zakon bo v veljavo stopil po poteku 15-dnevnega vakacijskega roka, in sicer 15. decembra 2016. Novela zakona uvaja na področju visokega šolstva številne spremembe. Slednje bodo vplivale tako na študente kot tudi na vse zaposlene v visokošolskem prostoru. Z namenom, da se bomo študenti lahko čimprej seznanili z bistvenimi spremembami, ki jih bodo deležni, jih bomo v tem prispevku na kratko predstavili.

 

Novela kot prvo prinaša boljšo socialno varnost za študente v obdobju prehoda iz prve na drugo bolonjsko stopnjo. Študenti so namreč po stari ureditvi v trenutku diplomiranja ostali brez statusa študenta in posledično tudi brez vseh pravic in ugodnosti, ki so izhajale iz omenjenega statusa (tj. urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pravica subvencioniranega bivanja v študentskem domu ali pri zasebniku, pravica do subvencinoiranega prevoza in prehrane, štipendije, monosti opravljanja študentskega dela). Opisana ureditev se je v praksi izkazala kot problematična, saj so študenti v želji po čimdaljši ohranitvi prej naštetih pravic podalševali čas študija in oddajali diplomske naloge tik pred zaključkom študijskega leta. Zakonodajalec je z novelo to težavo odpravil, saj bodo po novi ureditvi diplomanti obdržali status študenta vse do konca študijskega leta v katerem bodo diplomirali, ne glede na čas diplomiranja. Nova ureditev bo tako spodbujala študente k sprotnemu delu in čimprejšnjem diplomiranju.

 

Z ZVis-K se bo izboljšal tudi sistem zdravstvenega varstva študentov. Z namenom zagotavljanja boljšega nadzora nad zdravstvenim stanjem študentov bo namreč sistematski pregled postal obvezen za vse študente prvih letnikov dodiplomskih študijskih programov. Gre za študente zelo koristno pridobitev, saj bodo imeli pravico brezplačno pridobiti informacije o svojem zdravstvenem stanju ter svetovanja o zdravem življenjskem slogu.

 

Poleg že omenjenega novela prinaša vsem študentom, ki so tekom študijskega leta postali starši, možnost izrednega podaljšanja statusa študenta. Po stari (nekoliko diskriminatorni) ureditvi je bila ta možnost predvidena le za matere študentke, novela pa jo razširja še na očete študente.

 

Do enakovrednega položaja pa bodo študenti prišli tudi znotraj akademske skupnosti. Z uveljavitvijo novele ZVis-K bodo namreč postali polnopravni člani akademske skupnosti, poleg tega pa novela predpisuje tudi minimalen delež predstavnikov študentov v akademskih zborih (20%).

 

Kot bistveno pridobitev je potrebno izpostaviti tudi ponovno zakonsko zagotovitev sofinanciranja doktorskega študija v Republiki Sloveniji. Zaradi primanjkovanja evropskih sredstev za sofinanciranje doktorskega študija je bil namreč slednji v obdobju med 2013 in 2016 nesofinanciran. To je predstavljalo veliko težavo za visokošolski prostor, saj je doktorski študij zaradi svoje plačljivosti postal nedostopen za številne uspešne študente. Novela ZVis pa bo vrata do doktorskega študija ponovno odprla vsem, ki bodo želeli svoje že pridobljeno znanje nadgraditi in izboljšati.

 

Poleg vseh naštetih pozitivnih sprememb, ki jih prinaša novela, pa je potrebno omeniti še manj ugodne. Med slednje lahko uvrstimo predvsem prehod s programske na institucionalno akreditacijo visokošolskih zavodov. V praksi bo to pomenilo, da NAKVIS ne bo več presojal posameznih programov, temveč le institucije kot celote. Posledica tega je, da je visokošolskim zavodom odprta možnost samovoljnega spreminjanja študijskih programov, kar pa bi lahko negativno vplivalo na kakovost študija.